A for ansvarlighed

Når du møder dette særlige ikon, kan du få indblik i vores arbejde med ansvarlighed. Det kan for eksempel være viden fra vores egen verden om ansvarlige investeringer eller principper for god selskabsledelse, eller det være fakta om klima, miljø og sociale forhold fra eksterne kilder. God fornøjelse!

Ifølge WWF Verdensnaturfonden er AkademikerPension det pensionsselskab, som har ydet den bedste klimaindsats i 2021.

I år ender AkademikerPension på en førsteplads i WWF Verdensnaturfondens årlige klimarapport. I rapporten rangerer WWF Verdensnaturfonden 15 danske pensionsselskabers klimaindsats.

”Det er en temmelig ambivalent følelse at skulle glæde sig over en førsteplads i en klimarapport, mens krigen raser i Ukraine. Men når det er sagt, er vi selvfølgelig enormt stolte over placeringen. Klimakrisen forsvinder ikke. Tværtimod. Derfor er vi naturligvis stolte af, at vores arbejde bliver anerkendt, da vi forhåbentlig kan være med til at inspirere andre til at gøre det samme. Vi har en ambition om at være Danmarks mest ansvarlige pensionskasse, og 1. pladsen er et godt skulderklap i forhold til, at vi trækker i den rigtige retning”, siger vores direktør, Jens Munch Holst.

WWF Verdensnaturfonden skriver: "AkademikerPension tildeles en førsteplads i rangeringen efter en markant fremgang på tre point og er blandt årets ”højdespringere”. WWF anerkender AkademikerPensions udvikling, særligt hvad angår forpligtelse på CO2e-neutralitet senest i 2050, CO2e-reduktionsmål for 2025 samt sektorens højeste mål for at øge andelen af klimarelaterede investeringer. AkademikerPension har yderligere styrket sin klimaansvarlige tilgang til aktivt ejerskab og fossilt frasalg, blandt andet med skærpede bagatelgrænser og inklusion af gas. AkademikerPension anerkendes desuden for en høj grad af transparens på klimaområdet og tydelig og nuanceret klimakommunikation."

Ros til medlemmer og bagland
I rapporten bliver de 15 danske pensionsselskaber bedømt efter seks kategorier: Integration af Paris-aftalens 1,5° C-mål, Målsætninger for grønne, klimarelaterede investeringer, Konkrete klimarelaterede investeringer, Klimarelateret aktivt ejerskab, Eksklusions- og frasalgspolitik for fossile og klimaskadelige investeringer samt Transparens og kommunikation. Et selskab kan maksimalt få tre point i hver kategori, og AkademikerPension har i 2021 scoret 15 point, hvilket er tre flere end i sidste års rapport.

”Vores score og placering er et resultat af vores benhårde fokus på den grønne omstilling. Her skal meget af æren tilskrives vores medlemmer og vores faglige bagland for det mandat og den muskel, de har givet os til at sætte ambitiøse klimamål. Og selvom vi tager førstepladsen, er vi slet ikke i mål endnu. Vi arbejder hårdt videre vores arbejde med investeringer i den grønne omstilling og i det aktive ejerskab, hvor vi gennem dialog forsøger at påvirke selskaber til at leve op til Paris-aftalens mål. Og vi kæmper hver dag for at øge afkastet for vores medlemmer på en ansvarlig måde”, siger Jens Munch Holst.

Læs rapporten

I rapporten bliver 15 danske pensionsselskaber bedømt efter seks kategorier.

Bland dig og få indflydelse

Nu kan du tilmelde dig vores generalforsamling lørdag den 26. marts.

Billede af pigtråd

AkademikerPension har ekskluderet Rusland

Eksklusionen sker som følge af den igangværende invasion af Ukraine.