England satte varmerekord med 40,2° C, store floder i Europa er flere steder udtørret, områder i Italien oplevede den værste tørke i 70 år, og flere atomkraftværker i Frankrig måtte nedsætte produktionen, da flodvandet var for varmt til at blive brugt som kølevand.

”Tiden er inde til, at nationer, selskaber og investorer går benhårdt efter at nå Paris-aftalens klimamål”, siger direktør Jens Munch Holst og henviser til aftalen, hvor verdens nationer har forpligtet sig til at holde den globale temperaturstigning under 2° C sammenlignet med den gennemsnitlige førindustrielle temperatur i 1850.

"Denne sommer bør få alle til at indse, at klimakrisen er reel, og at det kræver en enorm indsats her og nu for at løse den" Jens Munch Holst. direktør i AkademikerPension


Et fælles ansvar
Der skal højere hastighed på den grønne omstilling, og der er brug for, at investorer i højere grad fravælger fossile investeringer og tilvælger de bæredygtige.

"Denne sommer bør få alle til at indse, at klimakrisen er reel, og at det kræver en enorm indsats her og nu for at løse den", siger vores direktør.

I AkademikerPension har vi for længst frasolgt vores investeringer i olie, gas og tjæresand, og vi har frasolgt og ekskluderet flere end 200 forsyningsselskaber, som får en stor del af deres energi fra kul. Samtidig bruger vi vores aktionærejerskab til at lægge pres på hundredvis af selskaber i et forsøg på at presse dem til at gå i en grønnere retning.

Han fortæller, at fossile investeringer på sigt sandsynligvis vil blive uattraktive, da den grønne omstilling er i fuld gang.

”Virksomheder, der ikke følger med, bliver mindre og mindre attraktive at investere i. Modsat bliver de selskaber, der sætter ambitiøse klimamål, kun mere og mere attraktive i fremtiden. Og derfor prøver vi selvfølgelig at gå forrest, fordi vi forventer, at det på sigt giver medlemmerne et højt afkast”, afslutter han.