På årets generalforsamling kan du være med til at påvirke, om vi skal være i stand til at investere i flere selskaber, der producerer våben.

Skal vi som pensionsselskab kunne investere i flere selskaber, der producerer våben?

Ruslands invasion af og angreb på Ukraine har gjort spørgsmålet højaktuelt, da krigen har blotlagt behovet for at kunne forsvare sig. I pensionskassen har vi i det sidste års tid modtaget en del henvendelser fra især journalister, der ønsker vores svar på netop det spørgsmål.

Og til den kommende generalforsamling får du og alle vores andre medlemmer mulighed for at tage stilling til og give input til, om bestyrelsen skal opdatere vores politik for investering i selskaber med våbenproduktion.

Gør din indflydelse gældende: Husk at tilmelde dig

For at kunne deltage i og stemme til generalforsamlingen skal du huske at tilmelde dig.

Hvis du ikke kan deltage hverken fysisk eller digitalt, har du stadig mulighed for at gøre din indflydelse gældende. Det gør du ved at afgive en fuldmagt.

Medlemsforslag: Opdater eksklusionslisten

Et medlem har nemlig stillet et forslag, der pålægger bestyrelsen ”snarligt at opdatere investeringspolitikken samt eksklusionsliste således, at virksomheder, der allerede leverer materiel til det danske forsvar, eller er godkendt som leverandør, ikke ekskluderes.”

Du kan læse forslaget i sin helhed på side 10 i ”Dagsorden og fuldstændige forslag”.

I forslaget står der blandt andet, at Den nuværende politik udelukker en lang række virksomheder, som er afgørende for drift og opbygning af det danske forsvar, herunder i Arktis og Nordatlanten. Især skibs-, fly- og elektronisk overvågning.

Hvis dansk forsvar kan godkende materiel fra disse virksomheder, så bør pensionskassen også kunne investere heri. Krigen i Europa har blotlagt et stort samfundsbehov for investering i nationalt forsvar. Investeringsmæssigt er det generelt sunde og konsoliderede virksomheder med solid kapitalbase og en bred række produkter i produktion såvel som i pipeline. Virksomhederne er ofte også førende inden for teknologiudvikling, der kommer det øvrige samfund til gode.

Den nuværende politik forbyder investering i kontroversielle våben

AkademikerPensions bestyrelse anerkender til fulde det dilemma, der er opstået efter Rusland invasion af Ukraine, når det kommer til investering i våben. Men i vores ”Politik for ansvarlige investeringer” har vi følgende afsnit om investering i våben:

Investeringerne skal ikke bidrage til aktiviteter forbundet med antipersonelle landminer, klyngeammunition, atomvåben, biologiske våben eller kemiske våben. Det afgørende for vurderingen er, om selskaberne leverer kernekomponenter eller skræddersyede løsninger til våbensystemer med kontroversielle våben.

Læs hele vores ”Politik for ansvarlige investeringer” her.

Vi investerer i våben

Vores eksklusionsliste bliver jævnligt besøgt af vores ”komité for ansvarlige investeringer”, som er det organ, der i det daglige sørger for, at vi efterlever bestyrelsens overordnede politikker på området. Her bliver ingen selskaber vurderet ud fra fordomme, men ud fra data, som bliver sat op imod de kriterier, vi har i vores politikker.

Det er vigtigt at slå fast, at vores politik ikke forbyder investering i våben – den forbyder kun investering i selskaber, som laver kontroversielle våben eller selskaber, hvor der er menneskerettighedsproblemer relateret til brugen af deres våben.

Vi har faktisk intet imod at investere i våben, men langt de fleste våbenselskaber har desværre aktiviteter eller leverer dele, der bliver brugt til kontroversielle våben eller handlinger, der er imod konventionerne. Og vi har investeringer i våben. Eksempelvis er vi investeret i Kratos Defense & Security, Aerovironment Inc. og svenske SAAB AB.

Bestyrelsen er imod forslaget

Det er helt naturligt, at vi som pensionskasse har andre retningslinjer end en stat, der skal bruge våben til forsvarsarsenalet. Her kan staten ikke gå på kompromis, og vi er som land nødt til at have de bedste og de rigtige forsvarsvåben, også selvom et givent våbenselskab producerer andre kontroversielle våben, som vi er imod som stat.

Når vi derimod som investor vurderer våbenselskaber, så kigger vi på alle deres produkter, og hvad de bliver brugt til – og begge dele skal være i orden. Og, vores ”indkøbssituation” er fundamental anderledes end statens. Vi har ikke behov for at være investeret i våben, da vi som en stor investor har et utal af andre investeringsmuligheder.

Tilbage står spørgsmålet, om vi har en moralsk og etisk forpligtigelse til at bakke våbenindustrien mere op inklusiv med vores kapital i disse urolige tider med krig i Europa. Her er det bestyrelsens vurdering, at det næppe står og falder med vores kapitalbidrag, og det er vigtigt forblive principfaste i modstanden mod kontroversielle våben. Det har den nuværende med dens atomare overtoner om noget demonstreret.

Endelig bør det nævnes, at der i regi af vores brancheorganisation ”Forsikring & Pension” er en dialog med det danske forsvar om muligt samarbejde og investeringer, og denne dialog støtter vi fuldt op om.

Bestyrelsen har forståelse for forslaget og anerkender de dilemmaer, som det peger på, men er på denne baggrund nået frem til ikke at støtte medlemsforslaget.

Stem om vores fremtidige tilgang til våben

Som medlem af AkademikerPension er du også ejer. Det betyder, at du har indflydelse på pensionskassens fremtid. Blandt andet gennem den årlige generalforsamling.

Årets generalforsamling finder sted den 25. marts kl. 13.00 i Tivoli Congress Center i København og online via livestream.

Du kan tilmelde dig generalforsamlingen via linket her eller ved fysisk fremmøde på dagen.

Vil du vide mere, kan du finde alt om årets generalforsamling på siden her.

Investeringer i våbenproducenter

AkademikerPension har som udgangspunkt ikke noget imod at investere i våbenproducenter. Langt de fleste har dog relationer til kontroversielle våben og handlinger, der strider mod Den Europæiske Menneskerettighedskonvention, og de bliver derfor ekskluderet fra vores portefølje.