A for ansvarlighed

Når du møder dette særlige ikon, kan du få indblik i vores arbejde med ansvarlighed. Det kan for eksempel være viden fra vores egen verden om ansvarlige investeringer eller principper for god selskabsledelse, eller det være fakta om klima, miljø og sociale forhold fra eksterne kilder. God fornøjelse!

Sammen med 456 internationale investorer presser AkademikerPension nu på for, at regeringer verden rundt sætter alt ind på at nå de centrale mål i Paris-aftalen. Og for at de samtidig vil lade milliarder af kroner flyde over i klimavenlige investeringer.

Helt konkret har vi sammen med de 456 andre investorer underskrevet og sendt et brev, hvor vi opfordrer regeringerne til at indgå væddeløb mod at have den mest klimavenlige politik.

Aktiver for mere end 250 billioner danske kroner
Vi tror på, at de lande, som sætter ambitiøse mål for at blive CO2-neutrale og implementerer nationale klimapolitikker, vil tiltrække grønne investeringer for billioner af kroner. De regeringer, der ikke gør, vil derimod blive anset som uinteressante, når det kommer til grønne investeringer.

Netop en fuld implementering af Paris-aftalen vil skabe betydelige investeringsmuligheder i rene teknologier, grøn infrastruktur og andre aktiver, produkter og tjenester, der er nødvendige i denne nye økonomi.

De 457 underskrivere opfordrer samtlige regeringer til at prioritere disse fem punkter forud for COP26 i november.

Prioritet forud for COP26

  1. At styrke de nationale CO2-mål for 2030, så temperaturstigningen maksimalt bliver 1,5 ° C.

  2. At binde sig til et mål om at være CO2-neutral senest i 2050 med klare planer for de enkelte sektorer.

  3. At søsætte ambitiøse projekter, der inden 2030 skal udfase fossile brændstoffer og kulbaseret energi samt at undgå ny fossil infrastruktur.

  4. At sikre økonomiske covid19-redningsplaner, som støtter overgangen til CO2-neutrale udledninger.

  5. At forpligte sig til at implementere obligatoriske oplysningskrav om klimarisici.

Frederik blev millionær som 46-årig

Som medlem i AkademikerPension er du i gennemsnit 46 år, når du runder en million på din pensionsopsparing.

Deltid kan koste dig tusindvis af kroner

Deltid kan være skønt, hvis man gerne vil have en god balance mellem job og fritid. Men det kan blive dyrt i sidste ende.