Ny forkvinde er 48-årige Janne Gleerup, mens 36-årige Tobias Bornakke bliver næstformand. De to har valgt en tæt samarbejdsmodel for på den måde at have det stærkest mulige formandskab i pensionskassen.

”Jeg er stolt og ydmyg over at blive valgt som ny forkvinde for AkademikerPension. Jeg ser pensionskassen som stærk, tidssvarende og veldrevet, og som lykkes med at forene mål om højt afkast med en ansvarlig investeringsprofil. Samtidig er AkademikerPension kendetegnet ved et stort medlemsengagement og en levende debatkultur, som vi skal værdsætte og værne om. En styrke i Akademikerpension knytter sig også til vores samspil med de faglige organisationer, som har indgående kendskab til det akademiske arbejdsmarked og akademikernes forskellige ønsker til interessevaretagelse”, siger Janne Gleerup.

Vil styrke den fastlagte kurs
Janne Gleerup arbejder til dagligt som arbejdslivsforsker ved Roskilde Universitet, hvor hun desuden er lokal tillidsrepræsentant og fællestillidsrepræsentant. Hun er medlem af DM’s hovedbestyrelse og har de seneste tre år siddet i AkademikerPensions bestyrelse som DM-udpeget repræsentant.

Som ny forkvinde ønsker Janne Gleerup at fortsætte og styrke den kurs, som bestyrelsen tidligere har lagt.

”Vi skal have øjnene stift rettet mod udviklingen på arbejdsmarkedet, som betyder, at medlemmernes opsparingsbetingelser bliver stadigt mere forskelligartede. Vi skal derfor prioritere fleksible løsninger og god og rettidig rådgivning, så medlemmerne får bedst mulige vilkår, når de går på pension”, siger hun.

”Samtidig skal vi fortsat turde tage medansvar i den grønne omstilling. AkademikerPension er vant til at gå forrest og har vist, at aktivt ejerskab og grønne investeringer gør en positiv forskel, både for klimaet og medlemmernes afkast” føjer Tobias Bornakke til.

Janne Gleerup afløser Egon Kristensen, som efter otte år i bestyrelsen – heraf de sidste fem som formand, har valgt at gå på pension. Tobias Bornakke afløser Lis Skovbjerg, som har valgt ikke at genopstille.