2022 var et hårdt år på finansmarkederne. Få investeringsdirektørens forklaring på årsafkastet.

Efter et finansielt hårdt 2022 ender årsafkastet på minus 11,6 procent.

”Finansmarkederne har haft et usædvanligt hårdt år med Ruslands krig mod Ukraine, energikrise, høj inflation, strammere pengepolitik, lurende recession med mere. Det har medført negative afkast på de fleste investeringsaktiver, hvorfor der ikke har været mange steder at søge ly”, fortæller vores investeringsdirektør, Anders Schelde.

Hvis du som medlem er på markedsrente, betyder årets afkast, at din opsparing falder med 11,6 procent.

”Selvfølgelig er det mange penge at miste, men man bør stadig huske på, at en god pensionsopsparing bliver bygget op over mange år. Og det gennemsnitlige årlige afkast har siden 2009 været 7,6 procent. Derfor er et enkelt dårligt år ingen katastrofe.”, lyder det fra Anders Schelde.

Hvis du er på gennemsnitsrente, bliver din opsparing forrentet med en fast kontorente, som er fastsat af bestyrelsen. Kontorenten for 2022 blev justeret i løbet af året og vil ende året med i gennemsnit at have været 4,43 % før skat. I 2023 er den fastsat til 4,5 procent.

"Det er vigtigt at huske på, at en god pensionsopsparing bliver bygget op over mange år" Anders Schelde, investeringsdirektør i AkademikerPension

Udjævningsmekanisme sikrer stabile pensioner

For medlemmer på pension på markedsrente vil afkastet ikke betyde et fald i udbetalingerne på 11,6 procent. I AkademikerPension har vi en udjævningsmekanisme, der betyder, at udbetalingen er et gennemsnit af de sidste 10 års afkast. På den måde deler vi såvel gode som dårlige år ud over en 10-årig periode, hvilket er med til at give stabile udbetalinger uden de store udsving.

Pensionister på gennemsnitsrente kan også fortsat sove roligt om natten med udsigt til en stabil pension. Det skyldes, at vi også udglatter pensionsbetalingerne fra de kollektive reserver, så den samlede pensionsydelse opnår en meget høj grad af stabilitet.

AkademikerPension ligger midt i feltet

Når det kommer til andre pensionsselskabers afkast, skal man kigge på porteføljer med samme risikoprofil. Alle selskaber har været ramt i år, og vi ligger cirka midt i feltet, fortæller Anders Schelde.

"Modsat flere andre pensionsselskaber har medlemmer i AkademikerPension den samme risikoprofil. Det betyder, at vi kører med en investeringsprofil med lidt flere obligationer end andre selskaber, og noget af det usædvanlige ved 2022 var desværre, at netop obligationer klarede sig dårligt. I 2023 lancerer vi vores nye pensionsprodukt, Alfa, hvor risikoprofilen tilpasser sig hen over livet, så man får mere risiko i porteføljen, når man er ung og mindre risiko, når man nærmer sig pensionsalderen". 

Svært at spå om 2023

Anders Schelde fortæller, at 2023 er ekstremt svær at spå om, når det kommer til de finansielle markeder. Især gør Ruslands krig mod Ukraine og energikrisen det svært.

”Vores bedste gæt er, at det havner på niveau med de afkast, som vi og det officielle ’Rådet for Afkastforventninger’ forventer på den lange bane, hvilket er 4,75 procent i gennemsnit om året over de kommende 10 år i det nuværende produkt med en flad investeringsprofil. Men jeg må understrege, at det ikke mindst i det kommende år kan gå både værre og bedre end denne forventning, hvilket vi vil navigere efter med et fast blik på den lange bane”.