A for ansvarlighed

Når du møder dette særlige ikon, kan du få indblik i vores arbejde med ansvarlighed. Det kan for eksempel være viden fra vores egen verden om ansvarlige investeringer eller principper for god selskabsledelse, eller det være fakta om klima, miljø og sociale forhold fra eksterne kilder. God fornøjelse!

I AkademikerPension går afkast og ansvarlighed hånd i hånd. Og vi screener hvert kvartal vores beholdninger i børsnoterede aktier, virksomhedsobligationer og statsobligationer for brud på vores politik for ansvarlige investeringer.

Som aktiv ejer er vores fokus på målrettet analyse og dialog med forbedring som formål, frem for eksklusion. Men der er visse lande, vi ikke kan investere i. Senest er Kina, Hviderusland, Azerbaijan, Bangladesh, Djibouti, Etiopien, Irak, Mali, Pakistan og Zimbabwe havnet på vores eksklusionsliste.

Samlet set er 45 lande nu på listen.

"Vi investerer kun i de lande, som er ratet på et vist niveau i forhold til menneskerettigheder", siger Jens Munch Holst, direktør i AkademikerPension.

Flere lande i kikkerten
Eksklusion af lande er et dilemmafyldt område. For når et land ryger på eksklusionslisten, står der altid et andet land som ny kandidat til listen. Og derfor kan man med rette spørge, hvorfor lande som Rusland, Egypten og UAE ikke også bliver ekskluderet.

”De nævnte lande er kandidater til eksklusion fra et ansvarlighedsperspektiv, men vi skal også agere økonomisk forsvarligt. Hver gang, vi ekskluderer et land, står der et, som er næsten lige så slemt, ved siden af. Skal vi så også ekskludere det land? For lige ved siden af det, står der et tredje land, som er næsten lige så slemt. Det er udfordringen, når vi har med eksklusion at gøre”, siger Jens Munch Holst, og fortsætter:

”Vi et af de pensionsselskaber i verden, der har ekskluderet flest lande, men hvis vi skal sige det lidt firkantet, så prøver vi at ekskludere de værste af de værste, når det gælder overtrædelser af menneskerettigheder. Og vi er transparente om, hvor vi må gå på kompromis for at værne om vores medlemmers pensioner”.

Eksklusionslister

Overtræder et selskab vores politik for ansvarlige investeringer, forsøger vi i første omgang at påvirke selskaberne i en positiv retning ved at gå i dialog og afgive stemmer på selskabernes generalforsamlinger.

På kun 10 minutter fik Nicki sikret sin familie

29-årige Nicki Andersen skænkede ikke pension en tanke. Men datteren Maggie fik ham på andre tanker.  

Billede af industri

AkademikerPension vrider armen om på bilgigant

Toyota har lyttet til os og lovet at være en medspiller fremfor en modspiller.