2021 har været præget af op og nedture på markederne, men årsafkastet ser ud til at lande pænt.

Hvad skal man forvente af økonomien, når den genåbner efter en global nedlukning? Det har været et af de helt store spørgsmål for investorerne i 2021. For de har ikke haft noget at sammenligne med. Ingen nulevende investor har oplevet en pandemi af denne størrelse før. Derfor er vores investeringschef, Anders Schelde, også ganske godt tilfreds med det nuværende afkast, som ligger på 10 procent.

”Året er i det store hele gået som ventet med et svagt afkast fra obligationerne, mens aktierne er steget. Begge dele har været lidt mere udtalt end ventet, men da de udligner hinanden, er nettoresultatet ganske pænt inden for skiven i forhold til det forventede afkast”.

Turbulens forude
Der har været lidt blæst i aktiekurserne i efteråret, men Anders Schelde er optimistisk og tror, at året lander på et pænt positivt afkast.

”Det er mere end nogensinde før vigtigt med en god risikospredning i porteføljen. Mørkere skyer nærmer sig i horisonten, og både aktier og obligationer er budt godt op de seneste år, så det kan give noget afkastmæssig turbulens fremover”.

Højt afkast over flere år

Vores medlemmer har fra 2009 til 2020 fået et gennemsnitligt årligt afkast på 8,9 procent. Størrelsen på depotet i løbet af de seneste 12 år er altså mere end fordoblet alene via afkastet.

Tusindbenforsker på delpension

72-årige Henrik Enghoff har de seneste to år været på delpension. Det betyder, at han får løn for at arbejde nogle timer om ugen og samtidig får udbetalt pension.

Nu er bestyrelsesvalget i gang

12 kandidater stiller op. Stem på dine to favoritter allerede nu.