A for ansvarlighed

Når du møder dette særlige ikon, kan du få indblik i vores arbejde med ansvarlighed. Det kan for eksempel være viden fra vores egen verden om ansvarlige investeringer eller principper for god selskabsledelse, eller det være fakta om klima, miljø og sociale forhold fra eksterne kilder. God fornøjelse!

Dialog løser mange uoverensstemmelser. Derfor beder vi dig begynde med at kontakte den afdeling, som har behandlet din sag, hvis du er uenig i vores afgørelse.

Klageansvarlig

Hvis du efter dialog fortsat er uenig i afgørelsen, kan du skrive til pensionskassens klageansvarlige, som vil se på sagen med nye øjne. Den klageansvarlige behandler klager over administrationens afgørelse og fungerer som bindeled mellem administrationen og pensionskassens medlemmer.

Thomas Dahl Hurrelbrink, klageansvarlig
Kontakt: klage@akademikerpension.dk

Ankenævnet for Forsikring

Hvis der fortsat er uenighed, efter den klageansvarlige har behandlet sagen, kan du indbringe sagen for Ankenævnet for Forsikring.

Østergade 18, 2. sal
1100 København K
Tlf. 33 15 89 00 (kl. 10-13)

Du kan på www.ankeforsikring.dk læse mere om, hvordan du klager og de betingelser der gælder for din klage. Når du klager, skal du eksempelvis betale et gebyr på 200 kr til ankenævnet, som du får tilbage, hvis du får helt eller delvis ret i din klage.

AkademikerPension skal som udgangspunkt følge afgørelsen, hvis du får helt eller delvist ret i din klage i Ankenævnet for Forsikring. Vi har dog mulighed for inden 30 dage at meddele, at vi ikke vil følge afgørelsen.

EU-Kommissionens online klageportal

Hvis du har bopæl i et andet EU-land end Danmark, kan du benytte EU-Kommissionens online klageportal til at klage. Når du klager, skal du skrive vores e-mail post@akademikerpension.dk på klagen.