A for ansvarlighed

Når du møder dette særlige ikon, kan du få indblik i vores arbejde med ansvarlighed. Det kan for eksempel være viden fra vores egen verden om ansvarlige investeringer eller principper for god selskabsledelse, eller det være fakta om klima, miljø og sociale forhold fra eksterne kilder. God fornøjelse!

Produktbeskrivelser

Som medlemejet pensionskasse ønsker vi i AkademikerPension at give vores medlemmer den pensionsordning, der passer til dem. Derfor tilbyder vi dig altid rådgivning om vores produkter, så vi sammen kan finde ud af, hvad der er den bedste løsning for dig.

Det er også muligt for dig selv at finde informationer om vores forskellige produkter via vores hjemmeside.

Du har desuden mulighed for at tegne en §53 A-ordning.

Ved at logge på med dit NemID kan du altid simulere på dine egne tal og se, hvad det har af betydning for din pensionsordning, hvis du indbetaler ekstra eller skruer op og ned for dine forsikringer.


Dine klagemuligheder

Dialog løser mange uoverensstemmelser. Derfor beder vi dig begynde med at kontakte den afdeling, som har behandlet din sag, hvis du er uenig i vores afgørelse.

Klagemuligheder hos AkademikerPension
Hvis du efter dialog fortsat er uenig i afgørelsen, kan du altid skrive til pensionskassens klageansvarlige, som vil se på sagen med nye øjne. Den klageansvarlige behandler klager over administrationens sagsbehandling og fungerer som bindeled mellem administrationen og pensionskassens medlemmer.

Klagemuligheder hos Forenede Gruppeliv

Hvis din klage drejer dig om Gruppeforsikring ved kritisk sygdom eller dødsfaldssum, beder vi dig kontakte Forenede Gruppelivs klageansvarlige. Herfra vil din sag blive vurderet, og du vil få svar hurtigst muligt.

Aflønning af vores rådgivere

Vores rådgivere arbejder kun i medlemmernes interesse og har derfor ingen økonomiske interesser involveret i rådgivningen. Det betyder, at vores rådgivere hverken provisionslønnede eller omfattet af særlige bonusaftaler.

Vi siger til, når noget er vigtigt

Hvis du giver os din e-mail, så sørger vi for, at du altid er orienteret omkring dine muligheder i forhold til din pension, når det er relevant for dig.