A for ansvarlighed

Når du møder dette særlige ikon, kan du få indblik i vores arbejde med ansvarlighed. Det kan for eksempel være viden fra vores egen verden om ansvarlige investeringer eller principper for god selskabsledelse, eller det være fakta om klima, miljø og sociale forhold fra eksterne kilder. God fornøjelse!

Når du indbetaler ekstra til din pensionsopsparing, er indbetalingen altid fradragsberettiget, medmindre du indbetaler til en aldersopsparing. Det vil sige, at du får fradrag for din indbetaling i din personlige indkomst, så du betaler mindre i skat. Ved udbetaling skal du betale almindelig personlig indkomstskat.

For aldersopsparingen har du ikke skattefradrag af indbetalingen. Udbetalingen er til gengæld skattefri. Hvis du vil indbetale til en aldersopsparing via din arbejdsgiver, skal du kontakte en af vores rådgivere.

Inden du indbetaler ekstra, bør du beslutte om det er:

  • for at få flere penge til rådighed, når du går på alderspension.
  • fordi du ønsker at forhøje dine forsikringsdækninger ved død eller invaliditet.
  • fordi du ønsker at indbetale til en pensionsordning, hvor du er sikker på, at der sker udbetaling til dine efterladte ved din død gennem depotsikring.
  • for at få skattefradrag.

Du kan også læse om

Vores produkter

Du kan spare op til din pension på forskellige måder. AkademikerPension rådgiver dig om, hvad der er bedst for dig.

Sparer du nok op?

Det en god idé at spare op, så du kan få en pension, der svarer til 65-80 procent af, hvad du tjener i dit job i dag.

Vi siger til, når noget er vigtigt

Hvis du giver os din e-mail, så sørger vi for, at du altid er orienteret omkring dine muligheder i forhold til din pension, når det er relevant for dig.