A for ansvarlighed

Når du møder dette særlige ikon, kan du få indblik i vores arbejde med ansvarlighed. Det kan for eksempel være viden fra vores egen verden om ansvarlige investeringer eller principper for god selskabsledelse, eller det være fakta om klima, miljø og sociale forhold fra eksterne kilder. God fornøjelse!

4,43 % før skat

Kontorenten er den samlede forrentning (grundlagsrente + rentebonus), der hvert år tilskrives medlemmets pensionsopsparing og som bliver fastlagt af bestyrelsen.

3,75 %

Beregningsrenten bliver anvendt til at beregne tillægspensionens andel af den samlede pension.

-0,75 %

Grundlagsrenten er den rente, der indgår i beregningen af grundpensionen.

  2021 2020 2019 2018 2017
Kontorente før skat 4,43 % 5,43 % 4,25 % 5,44 % 4,25 %
Kontorente efter skat 3,75 % 4,60 % 3,60 % 4,60 % 3,60 %

 

Ændringer i de aktuelle renter

Kontorenten fastsættes årligt for det kommende år ud fra blandt andet afkastet af vores investeringer. I løbet af året kan bestyrelsen ændre kontorenten med fremadrettet virkning.

Beregningsrenten kan ændres af vores bestyrelse efter markedsforholdene. Beregningsrenten fastsættes for et år ad gangen.

Finanstilsynet fastsætter den maksimale grundlagsrente med udgangspunkt i obligationsrenten efter skat.

Vi siger til, når noget er vigtigt

Hvis du giver os din e-mail, så sørger vi for, at du altid er orienteret omkring dine muligheder i forhold til din pension, når det er relevant for dig.