Arbejdsmarkedspension

En arbejdsmarkedspension er en pensionsordning, du indbetaler til som en del af dit job. Det er altså din arbejdsgiver, der indbetaler en fast procentdel af din løn til pension.