Ratepension

Ratepension er en opsparing, som bliver udbetalt i månedlige rater over en periode på mellem 10 og 30 år. Ratepension bruges oftest som supplement til livsvarig pension til at sikre dig en højere indtægt i starten af din pensionisttilværelse.