A for ansvarlighed

Når du møder dette særlige ikon, kan du få indblik i vores arbejde med ansvarlighed. Det kan for eksempel være viden fra vores egen verden om ansvarlige investeringer eller principper for god selskabsledelse, eller det være fakta om klima, miljø og sociale forhold fra eksterne kilder. God fornøjelse!

Du har altid mulighed for at indbetale ekstra til din pensionsordning. Det kan være med til at gøre det sidste i forhold til at give dig den pension, du går og drømmer om.

Det kan være en god ide at indbetale ekstra til din pension, hvis du:

  • gerne vil have lidt ekstra penge mellem hænderne, når du går på pension
  • gerne vil have skattefradrag og undgå at betale topskat

Fradrag for din indbetaling

Når du indbetaler ekstra til din pensionsopsparing, er indbetalingen altid fradragsberettiget, medmindre du indbetaler til en aldersopsparing. Det vil sige, at du får fradrag for din indbetaling i din personlige indkomst, så du betaler mindre i skat. Ved udbetaling skal du betale almindelig personlig indkomstskat.

Et oplagt spørgsmål er, om det i et år med negativt afkast kan betale sig at indbetale ekstra? Det kan det med al sandsynlighed, da pension er en langsigtet opsparing, og da afkastet på pensionsopsparingen historisk set har givet gennemsnitligt større afkast end renterne i banken.

For aldersopsparingen har du ikke skattefradrag af indbetalingen. Udbetalingen er til gengæld skattefri. Hvis du vil indbetale til en aldersopsparing via din arbejdsgiver, skal du kontakte en af vores rådgivere.

Husk at pengene skal være på vores konto senest fredag den 30. december. Derfor opfordrer vi dig til at overføre pengene senest onsdag den 28. december.

Indbetal ekstra

Du kan både vælge at tilpasse din nuværende indbetaling eller sætte et engangsbeløb ind på din opsparing.

Begge dele kan du let gøre via vores selvbetjening.