A for ansvarlighed

Når du møder dette særlige ikon, kan du få indblik i vores arbejde med ansvarlighed. Det kan for eksempel være viden fra vores egen verden om ansvarlige investeringer eller principper for god selskabsledelse, eller det være fakta om klima, miljø og sociale forhold fra eksterne kilder. God fornøjelse!

Du har altid mulighed for at indbetale ekstra til din pensionsordning. Det kan være med til at gøre det sidste i forhold til at give dig den pension, du går og drømmer om.

Det kan være en god ide at indbetale ekstra til din pension, hvis du:

  • gerne vil have lidt ekstra penge mellem hænderne, når du går på pension.
  • ønsker at forhøje dine forsikringsdækninger ved død eller invaliditet.
  • gerne vil have skattefradrag og undgå at betale topskat.

Fradrag for din indbetaling

Når du indbetaler ekstra til din pensionsopsparing, er indbetalingen altid fradragsberettiget, medmindre du indbetaler til en aldersopsparing. Det vil sige, at du får fradrag for din indbetaling i din personlige indkomst, så du betaler mindre i skat. Ved udbetaling skal du betale almindelig personlig indkomstskat.

For aldersopsparingen har du ikke skattefradrag af indbetalingen. Udbetalingen er til gengæld skattefri. Hvis du vil indbetale til en aldersopsparing via din arbejdsgiver, skal du kontakte en af vores rådgivere.

Indbetal ekstra

Du kan både vælge at tilpasse din nuværende indbetaling eller sætte et engangsbeløb ind på din opsparing.

Begge dele kan du let gøre via vores selvbetjening.