A for ansvarlighed

Når du møder dette særlige ikon, kan du få indblik i vores arbejde med ansvarlighed. Det kan for eksempel være viden fra vores egen verden om ansvarlige investeringer eller principper for god selskabsledelse, eller det være fakta om klima, miljø og sociale forhold fra eksterne kilder. God fornøjelse!

Indbetalinger til ratepension eller livsvarig pension trækkes fra op til topskatten. Hvis du indbetaler via en arbejdsgiver, bliver beløbet trukket fra i din løn før skat.

Fradragene gælder for dine samlede indbetalinger, uanset om du har oprettet en eller flere ratepensioner i et eller flere selskaber. Du får ikke fradrag for indbetaling til aldersopsparing. Til gengæld bliver din aldersopsparing ikke modregnet i offentlige ydelser, som du evt. modtager som pensionist.

Satser for 2023

Aldersopsparing
Maksimal indbetaling til aldersopsparing (giver ikke fradrag) 

7 år før folkepensionsalderen og før diskvalifikation

56.900 kr.

Frem til 7 år før folkepensionsalderen

8.800 kr.


Ratepension
Maksimal indbetaling og fradrag på ratepension

60.900 kr.


Livsvarig pension
Maksimal egen indbetaling og fradrag til livsvarig pension

56.100 kr.


Salg af virksomhed
Ophørspension ved salg af virksomhed, fradrag op til

3.054.700 kr.


Dødsfald
Bundfradrag for afregning af boafgift

312.500 kr.