A for ansvarlighed

Når du møder dette særlige ikon, kan du få indblik i vores arbejde med ansvarlighed. Det kan for eksempel være viden fra vores egen verden om ansvarlige investeringer eller principper for god selskabsledelse, eller det være fakta om klima, miljø og sociale forhold fra eksterne kilder. God fornøjelse!

Pensioner, der er oprettet som led i din ansættelse, skal som udgangspunkt ikke deles ved skilsmisse.

Ægtefællepension og skilsmisse

Hvis du har en pensionsordning med ægtefællepension, bevarer din fraskilte ægtefælle i visse tilfælde retten til ægtefællepension efter en separation eller skilsmisse. Retten til ægtefællepension kan dog som udgangspunkt kun blive opretholdt, hvis du har bidragspligt over for din fraskilte ægtefælle, og I har været gift i mere end fem år.

Som hovedregel kan du fravælge ægtefællepension med fremadrettet virkning, indtil du fylder 60 år, eller indtil du eventuelt får tilkendt invalidepension. Skal du betale bidrag til din tidligere ægtefælle, kan du dog ikke umiddelbart ændre ægtefællepensionen, før bidragspligten ophører, medmindre din fraskilte ægtefælle har givet samtykke til ændringen. Kontakt os, hvis det bliver aktuelt.

Kompensation til fraskilt ægtefælle

Ved skilsmisse skal I tage vigtige beslutninger om, hvordan pensionsordningerne skal deles.

Hvis der er stor forskel på din og din ægtefælles pension, skal den af jer med den største pensionsopsparing måske betale kompensation til den anden.

I sidste ende er det skifteretten, der bestemmer, om der skal ske en eventuel kompensation. Det sker ud fra en vurdering af jeres samlede økonomiske situation. I kan dog altid vælge at lave en frivillig aftale om dette.

Kompensation kan komme på tale, hvis den ene ægtefælle har været hjemmegående eller på nedsat tid af hensyn til børn og familie (fællesskabskompensation), eller hvis I har været gift i mere end 15 år, og der er stor forskel i jeres pensioner (rimelighedskompensation). I skal have været gift i mere end fem år, før der kan blive tale om kompensation.

Hvem skal have pengene fra din pension?

Hvis du skal skilles, bør du gennemgå, hvem du har begunstiget på din pensionsordning ved din død. Hvis du har begunstiget nærmeste pårørende, er din ægtefælle ikke længere berettiget til udbetalinger, når I bliver separeret. Det er kompliceret på forhånd at aftale noget om deling af livsvarige alderspensioner ved skilsmisse. Kontakt en advokat.