A for ansvarlighed

Når du møder dette særlige ikon, kan du få indblik i vores arbejde med ansvarlighed. Det kan for eksempel være viden fra vores egen verden om ansvarlige investeringer eller principper for god selskabsledelse, eller det være fakta om klima, miljø og sociale forhold fra eksterne kilder. God fornøjelse!

Du nærmer dig pensionen og er måske ligefrem begyndt at planlægge din tid som pensionist. Men har du helt styr på, hvad du selv skal gøre og hvad du har af muligheder?

Har du overvejet delpension?

Bare fordi du har rundet pensionsalderen, behøver du ikke at sige farvel til arbejdsmarkedet. At gå direkte fra fuldtidsjob til intet arbejde kan være en stor ændring. Det kan være svært at slippe både kollegerne, kunderne, eleverne eller din faglighed. Du bestemmer derfor selv, hvorvidt din pension skal udbetales helt eller delvist.

Få udbetalt et engangsbeløb

Selvom du ikke har planer om at gå på pension, så kan du stadig vælge at få udbetalt en del af din livsvarige pension som et engangsbeløb (alderssum), når du har nået din tidligste pensionsalder. Du kan naturligvis også vente med at få udbetalt din alderssum til den dag, du vælger at gå på pension.

Hvis ikke du har brug for at få udbetalt et engangsbeløb, kan du i stedet vælge at betale afgiften af din alderssum og overføre den til en aldersopsparing, hvor du kan lade den stå og trække renter, indtil du på et senere tidspunkt har brug for pengene.

Efterløn

Har du betalt til efterlønsordningen, og opfylder du i øvrigt visse krav, kan du vælge at få efterløn. Det er dog ikke noget, vi som pensionskasse sørger for.

For at blive klogere på dine muligheder for efterløn, så råder vi dig til at kontakte din a-kasse eller læse mere på borger.dk

Folkepension og ATP

Din folkepension bliver ikke udbetalt automatisk og du skal derfor selv sørge for at ansøge om folkepension hos Udbetaling Danmark. Du kan ansøge om folkepension allerede et halvt år inden, du har ret til folkepension.

System.NullReferenceException: Object reference not set to an instance of an object.
  at ASP._Page_Views_Partials_Grid_Editors_DocTypeGridEditor_Content_ContentButton_cshtml.<RenderFrontEnd>b__0_0(TextWriter __razor_helper_writer) in C:\home\site\wwwroot\Views\Partials\Grid\Editors\DocTypeGridEditor\Content\ContentButton.cshtml:line 9
  at System.Web.WebPages.HelperResult.WriteTo(TextWriter writer)
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.Write(HelperResult result)
  at ASP._Page_Views_Partials_Grid_Editors_DocTypeGridEditor_Content_ContentButton_cshtml.Execute() in C:\home\site\wwwroot\Views\Partials\Grid\Editors\DocTypeGridEditor\Content\ContentButton.cshtml:line 4
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.Mvc.WebViewPage.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy(WebPageContext pageContext, TextWriter writer, WebPageRenderingBase startPage)
  at System.Web.Mvc.RazorView.RenderView(ViewContext viewContext, TextWriter writer, Object instance)
  at System.Web.Mvc.BuildManagerCompiledView.Render(ViewContext viewContext, TextWriter writer)
  at Umbraco.Web.Mvc.ProfilingView.Render(ViewContext viewContext, TextWriter writer) in D:\a\1\s\src\Umbraco.Web\Mvc\ProfilingView.cs:line 25
  at System.Web.Mvc.HtmlHelper.RenderPartialInternal(String partialViewName, ViewDataDictionary viewData, Object model, TextWriter writer, ViewEngineCollection viewEngineCollection)
  at System.Web.Mvc.Html.PartialExtensions.Partial(HtmlHelper htmlHelper, String partialViewName, Object model, ViewDataDictionary viewData)
  at Our.Umbraco.DocTypeGridEditor.Web.Extensions.HtmlHelperExtensions.RenderDocTypeGridEditorItem(HtmlHelper helper, IPublishedElement content, String editorAlias, String viewPath, String previewViewPath, Boolean isPreview)
  at ASP._Page_app_plugins_doctypegrideditor_render_DocTypeGridEditor_cshtml.Execute() in C:\home\site\wwwroot\app_plugins\doctypegrideditor\render\DocTypeGridEditor.cshtml:line 28
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.Mvc.WebViewPage.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy(WebPageContext pageContext, TextWriter writer, WebPageRenderingBase startPage)
  at System.Web.Mvc.RazorView.RenderView(ViewContext viewContext, TextWriter writer, Object instance)
  at System.Web.Mvc.BuildManagerCompiledView.Render(ViewContext viewContext, TextWriter writer)
  at Umbraco.Web.Mvc.ProfilingView.Render(ViewContext viewContext, TextWriter writer) in D:\a\1\s\src\Umbraco.Web\Mvc\ProfilingView.cs:line 25
  at System.Web.Mvc.HtmlHelper.RenderPartialInternal(String partialViewName, ViewDataDictionary viewData, Object model, TextWriter writer, ViewEngineCollection viewEngineCollection)
  at System.Web.Mvc.Html.PartialExtensions.Partial(HtmlHelper htmlHelper, String partialViewName, Object model, ViewDataDictionary viewData)
  at System.Web.Mvc.Html.PartialExtensions.Partial(HtmlHelper htmlHelper, String partialViewName, Object model)
  at ASP._Page_Views_Partials_grid_editors_base_cshtml.Execute() in C:\home\site\wwwroot\Views\Partials\grid\editors\base.cshtml:line 20

Anderledes er det med din pension fra ATP. Her bliver udbetalingen automatisk sat i gang, når du når folkepensionsalderen og pengene bliver overført til din NemKonto.

Udskyd Folkepension og ATP

Hvis du gerne vil fortsætte med at arbejde, kan du udskyde din folkepension og samtidig optjene en venteprocent. Jo længere tid du udskyder din folkepension, desto mere optjener du i venteprocent. Det betyder i sidste ende, at du får mere i folkepension i form af et ventetillæg baseret på din venteprocent.

Du har også mulighed for at udskyde din pension fra ATP til senest 10 år efter din folkepensionsalder. Det forhøjer din pension for hver måned, du udskyder den.

Sådan bliver din pension reguleret

Inden du starter udbetalingen af din pension, kan det være godt at vide, hvordan selve udbetalingen løbende bliver reguleret. Det kan nemlig variere en smule måned for måned, hvor meget du får udbetalt.

Hvordan vi præcis regulerer din pension afhænger af, om du er på markedsrente eller på gennemsnitsrente.