A for ansvarlighed

Når du møder dette særlige ikon, kan du få indblik i vores arbejde med ansvarlighed. Det kan for eksempel være viden fra vores egen verden om ansvarlige investeringer eller principper for god selskabsledelse, eller det være fakta om klima, miljø og sociale forhold fra eksterne kilder. God fornøjelse!

Alle vores medlemmer har desværre en risiko for at miste erhvervsevnen, inden de går på pension. Det betyder, at de ikke kan arbejde for en periode eller over længere tid. At miste en arbejdsindtægt vil både for det enkelte medlem og for mange familier have store økonomiske konsekvenser. Kommer du ud for en ulykke, eller bliver du ramt af eksempel stress eller en depression, kan du ansøge om invalidepension.

Invalidepension er en forsikring, som følger med dit medlemskab hos os. Den sikrer dig en indtægt, hvis du bliver for syg til at arbejde, uanset om det er af psykiske og fysiske årsager. 

Du kan få invalidepension, inden du fylder 67 år og endnu ikke er gået på pension.

Hvad skal du gøre?

Du skal kontakte os, hvis du vil søge om invalidepension. Vores rådgivere vil sende dig et ansøgningsskema, som du skal udfylde og returnere sammen med en kort redegørelse over dit sygdomsforløb. Her skal du også oplyse os om de læger, speciallæger og behandlingssteder, som du har været i kontakt med i forbindelse med din sygdom.

I ansøgningsskemaet giver du samtidig AkademikerPension fuldmagt til at kunne indhente lægeerklæringer og andet, der er nødvendige for at bedømme dit helbred. Dette gør behandlingen af din ansøgning lettere og forkorter ekspeditionstiden.

Vil du gå ned i tid på grund af helbredsmæssige årsager?

Læs om konsekvenserne herunder.

Du skal være opmærksom på, at hvis du går ned i tid på grund af eksempelvis dit helbred, så falder dine indbetalinger til pensionsordningen også. Det har den konsekvens, at din invalidepension falder. Derfor er det vigtigt, at du kontakter os, før du foreslår din arbejdsgiver at gå ned i tid af helbredsmæssige årsager.