A for ansvarlighed

Når du møder dette særlige ikon, kan du få indblik i vores arbejde med ansvarlighed. Det kan for eksempel være viden fra vores egen verden om ansvarlige investeringer eller principper for god selskabsledelse, eller det være fakta om klima, miljø og sociale forhold fra eksterne kilder. God fornøjelse!

Som studerende tænker du nok ikke meget på pension, men det er vigtigt at tage stilling. For din pension er din fremtidige løn - og de penge, der skal sikre, at du kan leve det liv, du gerne vil, når du stopper med at arbejde.

Start tidligt og betal mindre

Jo tidligere du starter med at indbetale til en pensionsordning, desto færre penge behøver du at indbetale samlet set. Gevinsten ved at begynde opsparing tidligt skyldes effekten af renters rente. Altså renter af renter. Jo tidligere man begynder, des flere fordoblinger kan man altså opnå. Derudover vænner man sig tidligt til at sætte penge til side og ikke bare lade det hele gå til forbrug.

SU-pension

Har du regnet på timerne på dit studiejob, og har du overskredet SU-fribeløbet? Der er en løsning, men de færreste studerende kender den. 

For ikke at overstige SU-fribeløbet, kan du oprette en SU-pension, hvor du kan indbetale de overskydende penge. Indbetaler du pengene til den type pensionsordning, får du fradrag for indbetalingerne. Det betyder, at din personlige indkomst bliver mindre, og du derfor ikke overstiger SU-fribeløbet.