A for ansvarlighed

Når du møder dette særlige ikon, kan du få indblik i vores arbejde med ansvarlighed. Det kan for eksempel være viden fra vores egen verden om ansvarlige investeringer eller principper for god selskabsledelse, eller det være fakta om klima, miljø og sociale forhold fra eksterne kilder. God fornøjelse!

Hvis du bliver syg i kort eller længere tid, er der en række ting, du skal være opmærksom på. Din pensionsordning indeholder forsikringer, som kan sikre dig økonomisk.

Tjek din forsikringer

Vær opmærksom på dine pensionsordninger og forsikringsdækninger, hvis du ikke længere kan arbejde. Enten på grund af længerevarende sygdom, en ulykke eller invaliditet.

Kritisk sygdom

Får du konstateret visse kritiske sygdomme, kan du få udbetalt en sum på 100.000 kr., hvis du er omfattet af gruppeforsikringen. Eksempler på sygdomme, der er dækket:

  • Blodprop i hjertet
  • De fleste ondartede kræftformer
  • Dissemineret sklerose
  • Hjerneblødning eller blodprop i hjernen (apopleksi)
  • Muskelsvind
  • Nyresvigt
  • Parkinsons sygdom

Går du ned i tid?

Du skal være opmærksom på, at går du ned i tid på grund af eksempelvis dit helbred, så falder dine indbetalinger til pensionsordningen også. Det har den konsekvens, at din invalidepension falder. Derfor er det vigtigt, at du kontakter os, før du foreslår din arbejdsgiver at gå ned i tid af helbredsmæssige årsager.

Modregning af din pension

Mange af vores medlemmer har ret til udbetaling, hvis de modtager offentlig førtidspension. Udbetaling af offentlig førtidspension bliver ikke modregnet i en udbetaling fra os. Modtager du invalidepension fra pensionskassen, bliver den modregnet i den offentlige førtidspension.