A for ansvarlighed

Når du møder dette særlige ikon, kan du få indblik i vores arbejde med ansvarlighed. Det kan for eksempel være viden fra vores egen verden om ansvarlige investeringer eller principper for god selskabsledelse, eller det være fakta om klima, miljø og sociale forhold fra eksterne kilder. God fornøjelse!

Er du selvstændig erhvervsdrivende, skal du tænke over, hvor pengene skal komme fra, når du går på pension. Tænk over, hvordan du er dækket, hvis du mister din erhvervsevne eller i tilfælde af din død.

Sparer du nok op?

Som selvstændig sparer du ikke automatisk op til din pension. Det betyder, at du risikerer, at der kommer en stor forskel på din indtægt nu og som pensionist. Selvstændige kan vælge at spare op i deres egen virksomhed, hvilket dog ikke altid den bedste vej til en tryg alderdom. For når virksomheden skal sælges, giver den måske ikke det forventede overskud. Derfor kan det være en god idé at have en pensionsordning, hvor du løbende sparer op.

Indbetal overskud og få fradrag

Du kan indbetale op til 30 procent af dit overskud med fuldt fradrag. Hvis din indbetaling overstiger 30 procent af overskuddet, kan det overskydende beløb først fratrækkes i et senere indkomstår. Du bør gøre dette i samråd med din revisor.

Tjek din dækninger

Som selvstændig er du ikke dækket af de forsikringer, der hører med i en arbejdsmarkedspension. Det kan eksempelvis være forsikringer, der dækker, hvis du mister din erhvervsevne eller dør. Hvis der sker dig noget, kan du og din nærmeste familie derfor risikere at blive ringere stillet økonomisk end andre, som er i en lignende situation. Du bør derfor undersøge, hvordan du er dækket.