A for ansvarlighed

Når du møder dette særlige ikon, kan du få indblik i vores arbejde med ansvarlighed. Det kan for eksempel være viden fra vores egen verden om ansvarlige investeringer eller principper for god selskabsledelse, eller det være fakta om klima, miljø og sociale forhold fra eksterne kilder. God fornøjelse!

Står du uden job i en kortere eller længere periode, har du forskellige muligheder for at bevare eller ændre på din pensionsordning - også selvom indbetalingerne fra din arbejdsgiver stopper.

Du kan beholde dine forsikringer

Stopper dine indbetalinger, eksempelvis fordi du tager orlov, skifter job eller bliver arbejdsløs, har du såkaldt bidragsfri dækning i op til 12 måneder. Det sker helt automatisk, og det betyder, at du bevarer dine hidtidige rettigheder hos os.

Du kan selv indbetale

Du kan vælge at blive selvbetaler og selv sørge for at indbetale til os.

Som selvbetaler opretholder du dine hidtidige dækninger, herunder opsparingen til livsvarig pension, hvis indbetalingen svarer til din hidtidige indbetaling. Det kan dog være betinget af, at du afgiver tilfredsstillende helbredsoplysninger. Så kan vi vurdere, om du kan fortsætte indbetalingerne til pensionsordningen på samme vilkår.