A for ansvarlighed

Når du møder dette særlige ikon, kan du få indblik i vores arbejde med ansvarlighed. Det kan for eksempel være viden fra vores egen verden om ansvarlige investeringer eller principper for god selskabsledelse, eller det være fakta om klima, miljø og sociale forhold fra eksterne kilder. God fornøjelse!

Når du dør, påvirker det naturligvis din families økonomiske situation. Det er derfor vigtigt at have styr på, hvem der arver din pensionsopsparing. Du skal især være opmærksom på arv og begunstigelse, hvis du har en samlever, får børn, bliver gift eller skilt.

En del af de penge, du har sparet op til pension, kan komme dine arvinger til gode, hvis du dør. Du kan selv have indflydelse på, hvem der rent faktisk skal arve din pensionsopsparing. Det kan du gøre ved at indsætte en begunstiget på din pensionsordning. 

Hvis ikke du selv tager stilling, går pengene altid til dine nærmeste pårørende, som i prioriteret rækkefølge er:

 1. Din ægtefælle/registreret partner.

 2. Din samlever, hvis du og din samlever har fælles bopæl og har haft det i to år eller har fælles bopæl ved din død og har, venter eller har haft barn sammen.

 3. Dine børn, adoptivbørn, børnebørn osv. (Livsarvinger)

 4. De arvinger, som fremgår af dit testamente.

 5. De arvinger, der har ret til pengene i henhold til arveloven.

Produkter med valgfrihed

Du har i en vis udstrækning mulighed for selv at bestemme, hvem der skal begunstiges på følgende produkter:

 • Kapital- og ratepension
 • Ugiftesum 
 • Dødsfaldssum
 • Aldersopsparing (hvis du har indbetalt til den via dine egne frie midler)

Du kan altid tjekke din pensionssoversigt og se, hvilke produkter du har.

Vælg en bestemt person

Hvis du ønsker at begunstige en eller flere bestemte personer, kan du vælge, at pengene fra din pensionsordning skal gå til:

 • Din ægtefælle eller registrerede partner
 • Dine børn, adoptivbørn, børnebørn osv. (livsarvinger)
 • En person, du bor sammen med eller denne persons livsarvinger.
 • Din fraskilte ægtefælle eller registrede partner.
 • Dine stedbørn eller deres livsarvinger.

Begunstigelse af din gruppeforsikring

På din gruppeforsikring har du en livsforsikring kaldet gruppeforsikringssum ved død. Her kan du frit vælge, hvem pengene skal gå til. Det kan du ikke gøre hos os, men derimod på Forenede Gruppelivs hjemmeside, hvor du skal logge på 'Mit Gruppeliv' med dit NemID.

Vi siger til, når noget er vigtigt

Hvis du giver os din e-mail, så sørger vi for, at du altid er orienteret omkring dine muligheder i forhold til din pension, når det er relevant for dig.