A for ansvarlighed

Når du møder dette særlige ikon, kan du få indblik i vores arbejde med ansvarlighed. Det kan for eksempel være viden fra vores egen verden om ansvarlige investeringer eller principper for god selskabsledelse, eller det være fakta om klima, miljø og sociale forhold fra eksterne kilder. God fornøjelse!

Står du uden job i en kortere eller længere periode, har du forskellige muligheder for at bevare eller ændre på din pensionsordning - også selvom indbetalingerne fra din arbejdsgiver stopper.