Du kan ikke længere arbejde

Hvis du er blevet syg eller har været udsat for en ulykke, som gør, at du ikke længere kan fastholde dit arbejde, kan du ansøge om invalidepension.