A for ansvarlighed

Når du møder dette særlige ikon, kan du få indblik i vores arbejde med ansvarlighed. Det kan for eksempel være viden fra vores egen verden om ansvarlige investeringer eller principper for god selskabsledelse, eller det være fakta om klima, miljø og sociale forhold fra eksterne kilder. God fornøjelse!

I AkademikerPension er du en del af et fælleskab, der sammen ejer pensionskassen. Det giver dig og vores øvrige medlemmer en række fordele: 

  • Vi deler afkastet mellem vores medlemmer - ikke med aktionærer.
  • Vi investerer ansvarligt i bæredygtige selskaber og værdipapirer.
  • Vi giver dig pension og forsikring til vores kostpris.
  • Vi giver dig gratis rådgivning.
  • Vi skræddersyer pension til akademikere.
  • Vi giver dig medlemsdemokrati gennem vores bestyrelse, generalforsamling og dialogmøder.

En ansvarlig pensionskasse for alle akademikere

AkademikerPension er pensionskassen for alle akademikere. Tidligere hed vi MP Pension.

AkademikerPension er en medlemsejet pensionskasse. Det betyder, at alt overskud tilhører medlemmerne.

Vores pensionskasse er for alle akademikere, der ønsker fokus på ansvarlige investeringer, pension og forsikring til kostpris samt produkter, der er skræddersyet dig som medlem.

Vi respekterer medlemsdemokratiet og inddrager medlemmerne aktivt i vores strategi og beslutninger.

Vores værditilbud er målrettet akademikere på et arbejdsmarked, der er i forandring, og som kalder på pensionsløsninger, der opfylder individuelle behov. Det kan AkademikerPension tilbyde.

Bliv medlem

Hvis du ikke allerede er medlem, kan du blive det, hvis du har en akademisk uddannelse på minimum bachelorniveau.

Hos AkademikerPension får du nogle helt unikke fordele, skræddersyet til akademikere.

Vi siger til, når noget er vigtigt

Hvis du giver os din e-mail, så sørger vi for, at du altid er orienteret omkring dine muligheder i forhold til din pension, når det er relevant for dig.