A for ansvarlighed

Når du møder dette særlige ikon, kan du få indblik i vores arbejde med ansvarlighed. Det kan for eksempel være viden fra vores egen verden om ansvarlige investeringer eller principper for god selskabsledelse, eller det være fakta om klima, miljø og sociale forhold fra eksterne kilder. God fornøjelse!

Din arbejdsplads kan vælge at indgå en aftale med AkademikerPension. Så varetager vi medarbejdernes pensionsordninger. Det kaldes en firmapension.

Med en firmapension kan hele virksomheden få samme ordning, og alle medarbejdere få samme unikke fordele. En firmapension er en skræddersyet ordning for virksomhed og medarbejdere, og den inkluderer en række services, der matcher virksomhedens behov.

For virksomheder

Som arbejdsgiver/pensionsansvarlig har du en fast kontaktperson i AkademikerPension, som kan rådgive dig om muligheder for arbejdsplads og medarbejdere. Målet er at skabe en så attraktiv pensionsordning som muligt, da dette typisk indgår i den samlede lønpakke og medarbejderpleje.

Vores rådgivning kan blandt andet have fokus på forhold ved medarbejderes ansættelse, karriereudvikling eller fratrædelse og på sygdom, ved dødsfald eller på skatteforhold.

I AkademikerPension har vi fokus på at servicere vores medlemmer og medlemsvirksomheder bedst muligt.

For medarbejdere

Vi tilbyder individuel rådgivning til alle medarbejdere, som er omfattet af en firmapension. Det kan eksempelvis være rådgivning om lovændringer eller nye produkter og services, der giver vores medlemmer øgede fordele.

Derudover kan der være behov for rådgivning ved ændringer i livet. Det kan være hvis du for eksempel bliver gift, får børn, bliver skilt, flytter til udlandet eller på anden måde oplever personlige ændringer.

Alle medlemmer kan følge deres pension i AkademikerPension ved at logge ind på selvbetjeningen.

Kontakt os

På e-mail: firmapension@akademikerpension.dk eller ring til os for at høre mere:

Kontakt vores Markeds- og kundechef Kenneth Petersen

Mobil: +45 2149 2161 eller direkte telefon: + 453915 0161

E-mail: kep@akademikerpension.dk

Kontakt vores Key Account Manager Mario Madzarevic

Mobil: +45 6116 5956 eller direkte telefon: +45 3915 0185

E-mail: mma@akademikerpension.dk

Indbetaling som arbejdsgiver

Vi tilbyder flere forskellige muligheder for indbetaling af pensionsbidrag.
I AkademikerPension er alle pensionsordninger omfattet af reglerne i Pensionsbeskatningsloven, og vi indberetter derfor de samlede indbetalinger til SKAT.
Som arbejdsgiver har du en række muligheder for at indbetale pensionsbidrag til os.

I toppen af klimamåling

Igen i år har WWF Verdensnaturfonden analyseret 16 danske pensionsselskabers klimaindsats og AkademikerPension ender på en flot andenplads.

Unikke medlemsfordele

AkademikerPension er en medlemsejet pensionskasse.

Det betyder blandt andet, at alt overskud tilhører medlemmerne.

Pension som selvstændig

Der bliver flere og flere selvstændige på det moderne arbejdsmarked.

AkademikerPension har en særlig løsning til denne gruppe.

Nyttig viden som tillidsrepræsentant

Som tillidsrepræsentant får du sikkert en del spørgsmål fra kolleger, der stiller spørgsmål om pension og forsikring. Her kan du råd og vejleding fra AkademikerPension.

Vi siger til, når noget er vigtigt

Hvis du giver os din e-mail, så sørger vi for, at du altid er orienteret omkring dine muligheder i forhold til din pension, når det er relevant for dig.