A for ansvarlighed

Når du møder dette særlige ikon, kan du få indblik i vores arbejde med ansvarlighed. Det kan for eksempel være viden fra vores egen verden om ansvarlige investeringer eller principper for god selskabsledelse, eller det være fakta om klima, miljø og sociale forhold fra eksterne kilder. God fornøjelse!

Har du erfaring med udvælgelse af ejendomsforvaltere og kan drive due diligence processer selvstændigt? Motiveres du af muligheden for at påtage dig en entreprenant rolle i opbygningen af AkademikerPensions ejendomsteam i et ambitiøst investeringsmiljø med højt til loftet? Så er det dig, vi søger?

AkademikerPension forvalter ejendomme i Danmark med en NAV på ca. 2,6 milliarder kroner. og en portefølje af udenlandske ejendomsfonde/co-investeringer med en NAV på ca. 4,2 milliarder kroner. Ejendomsområdet skal vokse markant i de kommende år, og vi søger derfor en ny kollega til at overtage ansvaret for investeringsstrategi og forvaltning af den indirekte globale ejendomsportefølje.  

Ejendomsteamet implementerer og udvikler løbende ESG og bæredygtighedsstrategi for drift og opførsel af ejendomme. Vi forventer også et øget fokus på ESG generelt, klima specifikt og mere værdiladede elementer i den indirekte portefølje i de kommende år.

Dine opgaver
Du vil overtage det primære ansvar for den indirekte ejendomsforvaltning fra ejendomschefen. Det forventes, at du kan være en aktiv del af et team med et entreprenant mindset, kort vej fra tanke til handling og tæt samarbejde med erfarne kollegaer.

 Til en start omfatter stillingen opgaver inden for følgende områder:

 • Sikre tætte relationer med de dygtigste kapitalforvaltere inden for ejendomsområdet globalt.
 • Proaktiv deal sourcing gennem placement agents, forvaltere og netværk med lignende markedsaktører.
 • Ansvarlig for investeringsindstillinger og strategi for det indirekte ejendomsområde.
 • Stå for kommerciel due diligence af kapitalforvaltere, herunder primært fonde og co-investeringer og projektledelse, i samarbejde med ejendomsteamet og eksterne rådgivere.
 • Løbende monitorering af forvaltere og analyse af udviklingen på det globale ejendomsmarked, trends og påvirkningen af den underliggende efterspørgsel.
 • Mulighed for at arbejde på tværs og ved aktivt deltage i direkte ejendomstransaktioner.
 • Bidrage til den løbende udvikling af strategi, proces og værdigrundlag.

Det vi tilbyder
AkademikerPension har et resultatorienteret arbejdsmiljø med høj faglighed og fokus på at skabe værdi for medlemmerne. Vi tilbyder gode faglige udviklingsmuligheder og ønsker at fremme en investeringskultur, hvor vi løfter i flok og stræber efter at være de bedste i vores kategori. Vi værdsætter faglig diskussion, plads til forskellighed, humor og en uformel tone.

Du vil overtage en eksisterende portefølje, som er opbygget over de seneste 10 år og med mere specialiseret fokus over de sidste fire-fem år. Den indirekte portefølje er primært allokeret mod value-add og opportunistiske strategier med fokus på operationelt aktive forvaltere og research og temabaseret dealsourcing. Du får et job med stort ansvar og mulighed for at tage aktiv del i transaktionsprocesser og forvaltning med frihed til selv at planlægge og påvirke din arbejdsopgaver og dagligdag. 

 Det vi forventer

 • Minimum tre års erfaring og netværk fra en lignende stilling med fokus på ejendomsinvesteringer og fondstilsagn via eksterne kapitalforvaltere.
 • Solid finansiel viden og erfaring kombineret med økonomisk forståelse funderet i en relevant uddannelsesmæssig finansiel baggrund.
 • Høj kvalitetsbevidsthed og god forståelse for financiel modellering og værdiansættelse.
 • At du selvstændigt og i samarbejde med andre kan udfærdige investeringsanalyser og -indstillinger til ejendomsinvesteringskomiteen. Forståelse for investeringsområdet og evnen til at evaluere, kommunikere og omsætte ejendomsspecifikke tal til handling – gerne baseret på kvantitativ analyse.
 • Lyst til at pleje og videreudvikle dit netværk og markedskendskab inden for forvalterlandskabet og ejendomsbranchen generelt med henblik på generering af deal flow
 • I projektarbejde tager du selvstændigt ejerskab og ser det som en udfordring at løse vanskelige situationer, som kræver en ekstra indsats.
 • Personlig motivation til at understøtte AkademikerPensions ansvarlighedsdagsorden og deltage aktivt i at drive forandring på ejendomsområdet     

Samtaler og spørgsmål
Vi indkalder løbende til samtaler så send din ansøgning hurtigst muligt. Der vil indgå test i ansættelsesprocessen, og vi lukker stillingen, når vi har den rette kandidat. Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte Chef for Fast Ejendom Søren Møller-Larsson på mail sml@akademikerPension.dk eller mobil 28498461.

Om AkademikerPension
AkademikerPension er en medlemsejet pensionskasse for 150.000 akademikere. Vores vision er at skabe et højt afkast på et ansvarligt grundlag, og vi har i de senere år været en stærk stemme i den offentlige debat om ansvarlige og klimavenlige investeringer. Fra 2009 til 2021 har vores medlemmer fået et gennemsnitligt afkast på 9,1 procent om året. 

AkademikerPension opfordrer alle, der matcher jobbeskrivelsen til at søge uagtet køn, alder, nationalitet, etnicitet eller andet. Kønsbalance og lige muligheder er kerneværdier for os, og vi har fokus på at sammensætte det helt rigtige team, som i kraft af diversitet og faglige kompetencer kan løse opgaven.

Du kan læse, hvordan vi behandler dine persondata på akademikerpension.dk/privatlivspolitik.

Sådan søger du jobbet

Send din ansøgning og CV, så ser vi, om du måske er vores nye kollega.