Finanstilsynet fører tilsyn med finansielle virksomheder i Danmark herunder også pensionskasser. Tilsynet stiller visse krav til de enkelte bestyrelsesmedlemmer, jf. lov om finansiel virksomhed § 64: 

Et medlem af bestyrelsen i en finansiel virksomhed skal til enhver tid have tilstrækkelig viden, faglig kompetence og erfaring til at udøve sit hverv i den pågældende virksomhed, samt til enhver tid have et tilstrækkeligt godt omdømme og udvise hæderlighed, integritet og uafhængighed for effektivt at kunne vurdere og anfægte afgørelser truffet af den daglige ledelse.

Ved vurderingen af, om et medlem af bestyrelsen lever op til ovenstående, skal der lægges vægt på hensynet til at opretholde tilliden til den finansielle sektor. 

Personer, der indtræder i ledelsen for en finansiel virksomhed, skal indsende informationer til Finanstilsynet, så Finanstilsynet kan vurdere, om den pågældende lever op til lovens krav.