I den nuværende valgperiode er kønsfordelingen i bestyrelsen 50 % kvinder og 50 % mænd.