Liste over bestyrelsens aktiviteter

 1. Bestyrelsesmøder

  7-8 årlige møder.

 2. Revisions- og risikoudvalg

  4 årlige møder.

 3. Generalforsamling

  1 årlig generalforsamling.

 4. Bestyrelsesseminar

  1 årligt seminar.

 5. Temamøder med uddannelse

  Bestyrelsen udvælger løbende tematiske drøftelser, som har uddannelsesmæssige formål.

 6. Ekstraordinære bestyrelsesmøder

  Antallet varierer fra år til år, men kan erfaringsmæssigt have et betydeligt omfang både fysiske, telefoniske og skriftlige.


Bestyrelsens årshjul

Årshjul

Faste punkter

 • Medlemmer og Produkter
 • Investeringsmæssige forhold
 • Bestyrelsens arbejde
 • Afrapportering fra direktion, revisions- og risikoudvalg og faglige organisationer