MP Pension medunderskriver af brev til G20-ledere

2. september 2016

Brevet er en opfordring til lederne af de 20 største industrilande om at arbejde for, at målene fra COP21i Paris bliver realiseret.