Krav til medlemsvalgte bestyrelsesmedlemmer

For at kunne være medlem af AkademikerPensions bestyrelse, skal følgende krav være opfyldt.