Bestyrelsesmøder og årshjul

Bestyrelsen holder årligt en række ordinære møder, som foregår i dagtimerne.