Bestyrelsens sammensætning

Der er ti medlemmer i AkademikerPensions bestyrelse. Bestyrelsen er sammensat af valgte og udpegede medlemmer.