A for ansvarlighed

Når du møder dette særlige ikon, kan du få indblik i vores arbejde med ansvarlighed. Det kan for eksempel være viden fra vores egen verden om ansvarlige investeringer eller principper for god selskabsledelse, eller det være fakta om klima, miljø og sociale forhold fra eksterne kilder. God fornøjelse!

Afstemningen til efterårets bestyrelsesvalg sluttede den 9. december kl. 18.00.

De to kandidater med flest stemmer blev Tobias Bornakke og Lisbeth Torfing, der begge tiltræder bestyrelsen i AkademikerPension den 1. januar 2022 og skal sidde i en fire-årig periode.

14.703 medlemmer valgte at bruge deres stemme, hvilket svarer til en stemmeprocent på 10,2 procent.

Stemmefordelingen

 • Tobias Bornakke (K) og Sarah Steinitz (S), 5129 stemmer 
 • Lisbeth Torfing (K) og Jonas Paludan (S), 3816 stemmer 
 • Torben Jakobsen (K) og Ulla Haue-Pedersen(S), 2724 stemmer 
 • Gitte Husted Madsen (K) og Astrid Tolvang (S), 2247 stemmer 
 • Anne-Mette Bjerregaard Larsen (K) og Kristian Nedergaard Jensen (S), 2071 stemmer 
 • Jens Letort (K) og Martin Brejner Levinsen (S), 1777 stemmer 
 • Jens Jakob Gammelgaard (K) og Camilla Lønborg Nielsen (S), 1412 stemmer 
 • Poul Dalgaard (K) og Tomas Kepler (S), 1354 stemmer 
 • Peter Poulsen Jacobsen (K) og Kristine Lausten Boeskov (S), 1330 stemmer 
 • Birthe Rusike (K) og Lotte Fensbo (S), 1303 stemmer 
 • Peter Thellufsen Pedersen (K) og Pernille Birgitte Gaby Britsch (S), 1201 stemmer 
 • Finn Hartvig Nielsen (K) og Jeppe Trolle (S), 478 stemmer

K: Kandidat
S: Suppleant

Tidslinje


Online valgdebat med kandidaterne

Torsdag den 25 . november blev der afholdt online valgdebat, hvor alle medlemmer kunne møde kandidaterne. 

Mette Walsted Vestergaard var ordstyrer og stillede skarpe spørgsmål til kandidaterne.

Du kan se hele valgdebatten i video herunder:

Diversitet i bestyrelsen

Vi ønsker en mangfoldig bestyrelse med tilstrækkelig diversitet i kompetencer, erfaring, og køn med et mål om ligelig fordeling af kvinder og mænd i bestyrelsen. Vores nuværende fordeling er:

Billede af bestyrelsesformand Egon Kristensen

Bestyrelsens medlemmer

Mød de 10 medlemmer, der i dag sidder i bestyrelsen for AkademikerPension. Bestyrelsen er sammensat af valgte og udpegede medlemmer.

Bestyrelsens arbejde

Som bestyrelsesmedlem skal du regne med i gennemsnitligt at bruge 15-20 timer til både ordinære og ekstraordinære bestyrelsesmøder.