A for ansvarlighed

Når du møder dette særlige ikon, kan du få indblik i vores arbejde med ansvarlighed. Det kan for eksempel være viden fra vores egen verden om ansvarlige investeringer eller principper for god selskabsledelse, eller det være fakta om klima, miljø og sociale forhold fra eksterne kilder. God fornøjelse!

Liste over bestyrelsens aktiviteter

 1. Bestyrelsesmøder

  5-7 møder årligt (hele bestyrelsen).

 2. Revisions- og risikoudvalg

  5 møder årligt (to af bestyrelsen udpegede bestyrelsesmedlemmer samt det særligt regnskabs-/revisionskyndige medlem).

 3. Generalforsamling

  1 generalforsamling årligt (hele bestyrelsen).

 4. Bestyrelsesseminar

  1 seminar årligt (hele bestyrelsen).

 5. Temamøder med uddannelse

  2 temamøder årligt med efteruddannelse. Hertil kommer obligatorisk grundkursus (krav fra Finanstilsynet) og introduktion for nye bestyrelsesmedlemmer (hele bestyrelsen).

 6. Ekstraordinære bestyrelsesmøder

  Antallet varierer fra år til år, men kan erfaringsmæssigt have et betydeligt omfang både fysiske, telefoniske og skriftlige).


Bestyrelsens årshjul

Årshjul

Faste punkter

 • Medlemmer og Produkter
 • Investeringsmæssige forhold
 • Bestyrelsens arbejde
 • Afrapportering fra direktion, revisions- og risikoudvalg og faglige organisationer