Du får job i udlandet

Når du som dansk statsborger sparer op til pension i forbindelse med et job i udlandet, er der forskellige ting, du skal være opmærksom på, afhængigt af om du sparer op til pension hos os - et dansk pensionsselskab - eller om du sparer op hos et udenlandsk pensionsselskab.

Herunder har vi samlet de vigtigste informationer, men tøv ikke med at kontakte os, hvis du har spørgsmål til din pensionsordning, når du arbejder udlandet. Når du bosiddende i udlandet, vil det som oftest være lettere for dig at skrive end at ringe på grund af tidsforskellen mellem de to lande.

Når du flytter til udlandet

Når du får arbejde i udlandet, skal du først og fremmest være opmærksom på, om du indbetaler til pension hos os, eller om du indbetaler til et udenlandsk pensionsselskab.

Hvis du indbetaler til pension hos os, kommer du på en såkaldt § 53a-ordning. Det er en ordning for alle, der ikke er skattepligtige i Danmark, men indbetaler til et dansk pensionsselskab.

Med §53a-ordningen får du nogle grundlæggende forsikringer mod død og invaliditet. Du får ikke et skattefradrag for dine indbetalinger, men til gengæld beskattes dine udbetalinger ikke. Det modsatte gør sig gældende ved indbetalinger til et udenlandsk pensionsselskab.

Ved indbetalinger til et udenlandsk pensionsselskab afregnes skatten af afkastet på din pension (kapitalafkastskat) over indkomstskatten. Du skal derfor ikke indberette noget på din selvangivelse. Det kører automatisk, ligesom når du indbetaler til pension i Danmark.

Indbetaler du til pension hos os, skal du indberette dit afkast (positivt som negativt) på din udenlandske selvangivelse, hvorefter Skattestyrelsen opkræver den beregnede skat. Beløbet, du skal indberette, vil fremgå af din årlige pensionsoversigt.

Når du flytter tilbage til Danmark

Når du flytter til Danmark efter at have arbejdet i udlandet, har du nogle forskellige muligheder afhængigt af, om du har indbetalt til pension hos os eller et udenlandsk pensionsselskab.

Hvis du har indbetalt hos os gennem §53a-ordningen, kan din opsparing overføres til en almindelig dansk pensionsordning, så din opsparing bliver samlet ét sted. Da du har betalt skat af beløbet, får du et skattefradrag for det overførte beløb. Du kan også vælge at lade din opsparing stå på en særskilt pensionsordning, hvor udbetalingerne vil være skattefri, når du går på pension.

Har du indbetalt til pension hos et udenlandsk pensionsselskab, skal du betale 55 % i skat af værdien af din opsparing, hvis du ønsker den overført til os. Du kan også vælge at lade din opsparing blive stående hos det udenlandske pensionsselskab og få den udbetalt efter de gældende regler i det givne land, når du går på pension.

Få styr på alt det andet

Når du får arbejde i udlandet, er der meget andet end din pensionsordning, du skal sætte dig ind i og forholde dig til.

Søg rådgivning når du er i tvivl

Har du brug for hjælp til at sikre dig, at du får mest muligt ud af din pensionsordning, mens du arbejder i udlandet, kan du altid kontakte vores rådgivere. Du kan også logge på din personlige side og booke et møde.