A for ansvarlighed

Når du møder dette særlige ikon, kan du få indblik i vores arbejde med ansvarlighed. Det kan for eksempel være viden fra vores egen verden om ansvarlige investeringer eller principper for god selskabsledelse, eller det være fakta om klima, miljø og sociale forhold fra eksterne kilder. God fornøjelse!

Alle medlemmer af AkademikerPension har deres pensionsopsparing investeret i den samme investeringsportefølje. Det gælder uanset om, man er på gennemsnitsrente eller markedsrente, om man er ung, ældre eller måske allerede på pension.

Godt halvdelen af midlerne er investeret i forholdsvis sikre investeringer (eksempelvis danske realkreditobligationer), mens den anden halvdel er investeret i aktiver med højere risiko og højere afkastpotentiale (eksempelvis børsnoterede aktier).

Risikospredning

Vi investerer globalt og med fokus på at sikre en god risikospredning i porteføljen på tværs af:

  • Lande
  • Forskellige sektorer 
  • Små og store selskaber
  • Investeringstyper

AkademikerPension investerer i børsnoterede aktier, virksomheds­obligationer, statsobligationer og en lang række andre investeringer, blandt andet unoterede investeringer i ny energi, ejendomme, infrastruktur og kapitalfonde.

Aktiv forvaltning

For at sikre gode afkast og den rette spredning af risikoen på tværs af lande, sektorer og investeringsaktiver i porteføljen samarbejder vi med en række eksterne kapitalforvaltere, som på vegne af os forvalter investeringer inden for deres respektive ekspertområder.

Det gør vi, fordi AkademikerPension ikke er eksperter i at udvælge for eksempel de bedste japanske aktier eller i at opføre vindmølleparker. Cirka 40 procent forvaltes dog af AkademikerPensions egne investeringseksperter. Det drejer sig særligt om danske aktier, obligationer og ejendomme.

Samtlige investeringer er aktivt forvaltet. Det betyder, at de er nøje udvalgt af AkademikerPension eller vores samarbejdspartnere. På den måde skaber vi afkastmæssig værdi og har et bedre værn imod investeringer, som strider imod vores ansvarlighedspolitik.

Vi siger til, når noget er vigtigt

Hvis du giver os din e-mail, så sørger vi for, at du altid er orienteret omkring dine muligheder i forhold til din pension, når det er relevant for dig.