A for ansvarlighed

Når du møder dette særlige ikon, kan du få indblik i vores arbejde med ansvarlighed. Det kan for eksempel være viden fra vores egen verden om ansvarlige investeringer eller principper for god selskabsledelse, eller det være fakta om klima, miljø og sociale forhold fra eksterne kilder. God fornøjelse!

  Aktuel fordeling Benchmark
Obligationer 53 % 55 %
Stats- og realkreditobligationer
(læs mere)
27 % 29 %
Investment grade obligationer
(læs mere)
5 % 5 %
High yield obligationer
(læs mere)
10 % 10 %
Emerging markets obligationer
(læs mere)
12 % 12 %
     
Aktier (læs mere) 33 % 30 %
Globale aktier 28 % 26 %
Emerging markets aktier 5 % 4 %
     
Alternative investeringer
og ejendomme (læs mere)
14 % 15 %
Private equity 6 % 6 %
Infrastruktur 4 % 5 %
Ejendomme 3 % 4 %
Hedgefonde og øvrige investeringer 0 % 0%
     
Total  100 % 100 %


Fordelingen er vist pr. 1. januar 2021

Vi siger til, når noget er vigtigt

Hvis du giver os din e-mail, så sørger vi for, at du altid er orienteret omkring dine muligheder i forhold til din pension, når det er relevant for dig.