A for ansvarlighed

Når du møder dette særlige ikon, kan du få indblik i vores arbejde med ansvarlighed. Det kan for eksempel være viden fra vores egen verden om ansvarlige investeringer eller principper for god selskabsledelse, eller det være fakta om klima, miljø og sociale forhold fra eksterne kilder. God fornøjelse!

I AkademikerPension investerer vi vores medlemmers penge med afsæt i en velafprøvet strategi med risikospredning i porteføljen på tværs af lande, forskellige sektorer samt små og store selskaber med mere.

Vi investerer i børsnoterede aktier, virksomhedsobligationer, statsobligationer og en lang række andre investeringer, blandt andet unoterede investeringer i ny energi, ejendomme, infrastruktur og kapitalfonde. På den måde sikrer vi, at pensionsdepoterne vokser år efter år.


Alle vores medlemmer har pensionsopsparingen investeret i den samme investeringsportefølje. Det gælder uanset alder og uanset, om pensionsopsparingen bliver forrentet på gennemsnitsrente eller markedsrente.

Aktuel fordeling

Data fra diagram
Aktier 33%
Obligationer 51%
Alternative investeringer og ejendomme 16%

Her investerer vi

Sammenligning med benchmark

AkademikerPension bruger benchmarks til systematisk at vurdere og undersøge, hvordan vores eksterne kapitalforvaltere og investeringer ligger i forhold til det øvrige marked.

Vi siger til, når noget er vigtigt

Hvis du giver os din e-mail, så sørger vi for, at du altid er orienteret omkring dine muligheder i forhold til din pension, når det er relevant for dig.