A for ansvarlighed

Når du møder dette særlige ikon, kan du få indblik i vores arbejde med ansvarlighed. Det kan for eksempel være viden fra vores egen verden om ansvarlige investeringer eller principper for god selskabsledelse, eller det være fakta om klima, miljø og sociale forhold fra eksterne kilder. God fornøjelse!

Internt forvaltet af AkademikerPension

AkademikerPension har 36 danske selskaber i aktieporteføljen, og de bliver forvaltet internt i investeringsafdelingen. Vi har en tæt dialog med selskaberne og tager det på os, at vi er medejere.

Når det gælder ansvarlighed og bæredygtighed er vi meget aktive i forhold til selskaberne i porteføljen. Aktivt ejerskab handler om, at vi som investor gør det klart, hvilke forventninger vi har til de selskaber, vi investerer i, og at vi agerer, hvis forventningerne ikke efterleves.

Derfor har vi løbende dialog med selskaberne, og vi gør også vores indflydelse gældende på selskabernes generalforsamlinger, hvor vi stemmer for eller imod forslag, fremsætter forslag på egen hånd og fremfører synspunkter. Vi ønsker dels at fortælle, hvad vi vil, når det gælder bæredygtighed, og dels at lære noget om de enkelte selskabers virkelighed. Fælles forståelse er en forudsætning for, at aktivt ejerskab fører til noget.

I AkademikerPension forvalterne vi følgende internt:

  • Stats- og realkreditobligationer
  • Investment grade obligationer
  • High yield obligationer
  • Globale aktier (danske aktier, US aktier, Klimapulje)
  • Private equity (direkte unoterede aktier)
  • Ejendomme (danske ejendomme)

Vi siger til, når noget er vigtigt

Hvis du giver os din e-mail, så sørger vi for, at du altid er orienteret omkring dine muligheder i forhold til din pension, når det er relevant for dig.