A for ansvarlighed

Når du møder dette særlige ikon, kan du få indblik i vores arbejde med ansvarlighed. Det kan for eksempel være viden fra vores egen verden om ansvarlige investeringer eller principper for god selskabsledelse, eller det være fakta om klima, miljø og sociale forhold fra eksterne kilder. God fornøjelse!

Hvad fik dig til at søge en stilling i AkademikerPension?
Det var faktisk et par bekendte fra mit netværk, der opfordrede mig til at søge herud. Inden jeg startede i AkademikerPension, var jeg ansat som Key Account Manager i Forenede Gruppeliv og arbejdede med gruppelivsforsikringer. Efter nogle år med det fik jeg mod på at få pensionspaletten ind under huden, for jeg savnede noget mere viden at bygge oven på min faglighed. Efter at jeg havde sendt en uopfordret ansøgning afsted, kom jeg til samtale, og jeg var så heldig at få jobbet som pensionsrådgiver.

Hvad kan du godt lide ved dit arbejde?
Jeg synes, at det bedste er fleksibiliteten og de mange forskellige arbejdsopgaver, vi har. Eksempelvis har jeg meget kontakt med medlemmerne, er med til at afholde events og er ude for at tale foran større grupper. Jeg kan rigtig godt lide, at jeg er med indover mange ting, at vi har frihed under eget ansvar, og at der bliver støttet op om personlig og faglig udvikling. Men mest af alt brænder jeg for at tale med medlemmerne, og det har jeg rig mulighed for.

Hvordan vil du beskrive kulturen i AkademikerPension?
Der er kommet væsentligt flere kolleger til, siden jeg startede, men jeg har stadigvæk fornemmelsen af, at her er en meget familiær stemning. Jeg kan godt lide den kultur, hvor alle stort set ved, hvem alle er, og hvor man kan snakke afslappet med kolleger fra alle afdelinger. Generelt synes jeg, at vi er gode til at drage omsorg for hinanden. I min egen afdeling vil jeg især fremhæve, at vi er gode til at hjælpe hinanden med opgaverne, når der er brug for det, og at vi giver plads til hinandens forskelligheder.

Rasmus Vikkelsø Tybring

Pensionsrådgiver, ansat siden november 2015