A for ansvarlighed

Når du møder dette særlige ikon, kan du få indblik i vores arbejde med ansvarlighed. Det kan for eksempel være viden fra vores egen verden om ansvarlige investeringer eller principper for god selskabsledelse, eller det være fakta om klima, miljø og sociale forhold fra eksterne kilder. God fornøjelse!

Mangfoldighed er en styrke 

Vi ser mangfoldighed som en styrke og ønsker at ansætte medarbejdere med forskellige baggrunde. Vi opfordrer derfor alle uanset race, religion, etnisk tilhørsforhold, politisk overbevisning, seksuel orientering, alder og køn til at søge stillingerne. Det er vores politik, at alle kandidater behandles lige.

Alle ansøgere vil blive bedømt ud fra den enkeltes kvalifikationer, evne til at udfylde den givne rolle og potentiale. 

Da vores hverdag almindeligvis foregår på dansk, er det vigtigt, at alle ansøgere behersker det danske sprog i tilstrækkeligt omfang - både i tale og på skrift. 

Kønsfordeling og diversitet i AkademikerPension

AkademikerPensions ansatte består af 55 procent mænd og  45 procent kvinder. 

Kønsfordelingen blandt ledere er fordelt ud på 57 procent mænd og 43 procent kvinder.

Kønsfordeling blandt medarbejdere

Data fra diagram
Mænd 55%
Kvinder 45%

Rasmus Vikkelsø Tybring

Pensionsrådgiver

Laura Beck

Frontend udvikler

Anna Riis Kaagaard

ESG Manager