A for ansvarlighed

Når du møder dette særlige ikon, kan du få indblik i vores arbejde med ansvarlighed. Det kan for eksempel være viden fra vores egen verden om ansvarlige investeringer eller principper for god selskabsledelse, eller det være fakta om klima, miljø og sociale forhold fra eksterne kilder. God fornøjelse!

Vil du arbejde i en ambitiøs investeringsafdeling, hvor vi kombinerer investeringer, bæredygtighed og ESG for et godt afkast? Vores aktieteam søger lige nu en engageret og fagligt funderet kollega, der har lyst til at arbejde med vores internt forvaltede aktieporteføljer på globale aktier.  


Primære opgaver
Du bliver en del af et mindre, men højt specialiseret team, der forvalter en aktieportefølje på cirka 40 milliarder kroner under MP Investment Management (MPIM), der varetager pensionskassens investeringer og er datterselskab under AkademikerPension. Porteføljen er bred og balanceret med både intern og ekstern forvaltning, og du får primært til opgave at arbejde med de interne, globale porteføljer.

I stillingen vil du beskæftige dig med både fundamentalanalyse af globale aktier og modeldrevet porteføljekonstruktion for én eller flere kvantitative investeringsstrategier. Det er en alsidig specialistrolle med eksponering til forskellige investeringsprocesser og med gode muligheder for udvikling og øget porteføljeansvar over tid.

Rollen indebærer blandt andet, at du vil:

 • Deltage i investeringsprocessen for vores internt forvaltede globale aktieportefølje. Strategien er aktiv med en lang tidshorisont, bred diversifikation og fokus på bæredygtighed via en tematisk tilgang og særlig opmærksomhed på ansvarlighed og ESG.

  • Arbejdsopgaverne vil være knyttet til hele investeringsprocessen fra idégenerering til analyse, porteføljesammensætning, risikostyring, handel og rapportering.

  • Arbejdet foregår i tæt samarbejde med porteføljeforvalteren på strategien, og I vil udgøre et tæt makkerskab på den interne forvaltning af globale aktier.

 • Varetage den løbende overvågning og forvaltning af én eller flere kvantitative aktiestrategier, herunder vurdering af risikosammensætning og handelsbehov, rebalancering og afvikling.

 • Bidrage til videreudvikling af interne aktiestrategier hvor du får mulighed for at sætte dit præg på udviklingen.  

Du vil også deltage i teamets løbende overvejelser vedrørende aktiemarkedet, makroøkonomi og bæredygtighed, der danner baggrund for vores investeringsbeslutninger, og du vil komme tæt på sammensætningen af mandater og risikostyring. Der vil også være opgaver af mere projektmæssig karakter, som du løser med aktieteamet og resten af investeringsafdelingen.


Personlige egenskaber
Den ideelle kandidat brænder for aktieinvesteringer og har et solidt fagligt ståsted. Har du erfaring med bearbejdning af data, database-værktøjer og programmering (primært SQL, VBA og DAX), er det en fordel, da det er en forudsætning, at du kan arbejde struktureret med store mængder data.

Derudover vægter vi, at du:

 • Er analytisk anlagt og har forståelse for makroøkonomi og samspillet med de finansielle markeder.
 • Er alsidig, grundig og kan lide at beskæftige dig med flere opgaver i en varieret dagligdag.

 • Har kendskab til ESG og bæredygtighed og interesse for at integrere begge dele i investeringsbeslutningerne.

 • Er nysgerrig og har mod på at udvikle og forbedre processer.  

 • Er engageret, ansvarsbevidst og en holdspiller.

Relevant erfaring er et plus - særligt inden for fundamental aktieanalyse eller kvantitative modeller. Det er vigtigt, at du har lyst til at bruge din tid på opgaver inden for begge discipliner. 


Det kan du se frem til  
Som vores nye kollega kommer du til at arbejde i et professionelt investeringsmiljø med høj faglighed og et stærkt fællesskab, og hvor vi nyder faglige diskussioner henover skrivebordene. Vi har et godt sammenhold med fokus på en sjov og hyggelig hverdag på kontoret. Vi har flere attraktive medarbejdertilbud og en aktiv personaleforening. Din løn fastsættes efter kvalifikationer og inkluderer betalt pensionsordning og sundhedsforsikring.


Send din ansøgning hurtigst muligt 
Vi indkalder løbende til samtaler, så send din ansøgning hurtigst muligt og senest mandag den 3. april 2023. Har du spørgsmål så kontakt aktiechef, Louise Jørring Gev, på telefon 5135 5682 eller mail: ljg@mpim.dk.

Om AkademikerPension
AkademikerPension er en medlemsejet pensionskasse for 150.000 akademikere. Vores vision er at skabe et højt afkast på et ansvarligt grundlag, og vi har i de senere år været en stærk stemme i den offentlige debat om ansvarlige og klimavenlige investeringer. Fra 2009 til 2022 har vores medlemmer fået et gennemsnitligt afkast på 7,6 procent om året. 

AkademikerPension opfordrer alle, der matcher jobbeskrivelsen til at søge uagtet køn, alder, nationalitet, etnicitet eller andet. Kønsbalance og lige muligheder er kerneværdier for os, og vi har fokus på at sammensætte det helt rigtige team, som i kraft af diversitet og faglige kompetencer kan løse opgaven.

Du kan læse, hvordan vi behandler dine persondata på akademikerpension.dk/persondatapolitik.

Sådan søger du jobbet

Send din ansøgning og CV, så ser vi, om du måske er vores nye kollega.