Nedsat erhvervsevne er en forsikring, der bliver udbetalt hver måned, hvis din erhvervsevne bliver nedsat med mindst halvdelen inden for dit fag.

Forsikringen sikrer også, at du fortsat sparer op til pension, da vi overtager alle indbetalinger til din pensionsordning.

Hvor mange penge, du kan få, afhænger af hvor høj en dækning, du har valgt.

Hvis du ikke har Alfa

Har du en af vores ældre pensionsordninger, skal du kontakte os, hvis du vil tilvælge nye forsikringer eller ændre dine nuværende forsikringer og deres dækninger.

Du kan dog altid se, hvordan du er forsikret på din personlige side.

Standarddækning og tilpasningsmuligheder

Har du vores nyeste pensionsordning Alfa, får du som standard en månedlig udbetaling, der svarer til 50 procent af din løn, hvis du får nedsat din erhvervsevne med mindst halvdelen inden for dit fag. Du betaler indkomstskat af dine udbetalinger, men du betaler ikke arbejdsmarkedsbidrag.

Som en del af forsikringen har du også en såkaldt indbetalingssikring. Den betyder, at vi overtager indbetalingen til din pensionsordning, så du fortsat sparer det samme op til pension og af de samme forsikringer, som før du fik nedsat din erhvervsevne.

Hvis du ønsker det, kan du vælge at ændre din dækning til at være op til 90 procent af din løn. Du kan også fravælge at være dækket af forsikringen.

Har du børn, kan du tilvælge forsikringen børnepension ved nedsat erhvervsevne, der sikrer dem en udbetaling indtil de fylder 21 år, hvis du får nedsat din erhvervsevne.

Du kan til enhver tid se og tilpasse dine forsikringer på din personlige side, hvis du har Alfa.

Tilpasning af din ekstra dækning

Hvis du ændrer din dækning ved nedsat erhvervsevne, kan din ekstra dækning under et jobafklaringsforløb eller et ressourceforløb også ændre sig.

Din ekstra dækning tilpasser sig på følgende måde:

  • Ingen forsikring ved nedsat erhvervsevne = ingen ekstra dækning.
  • 20 eller 50 procent af din løn i dækning ved nedsat erhvervsevne = 30 procent i ekstra dækning.
  • 60 procent af din løn i dækning ved nedsat erhvervsevne = 20 procent i ekstra dækning.
  • 70 procent af din løn i dækning ved nedsat erhvervsevne = 10 procent i ekstra dækning.
  • 80 procent af din løn eller mere i dækning ved nedsat erhvervsevne = ingen ekstra dækning.

Vær opmærksom på, at din ekstra dækning normalt er en procentdel af din løn. Hvis du i stedet har valgt et bestemt beløb ved nedsat erhvervsevne, så udgør den ekstra dækning 30 procent af dette beløb.

Udbetaling af forsikringen

Hvis du får nedsat din evne til at arbejde, kan du ansøge om at starte udbetalingerne fra din forsikring ved at kontakte os. 

Vores rådgivere vil herefter sende dig et ansøgningsskema, som du skal udfylde og returnere sammen med en kort redegørelse over dit sygdomsforløb. Her skal du også oplyse os om de læger, speciallæger og behandlingssteder, som du har været i kontakt med i forbindelse med din sygdom.

I ansøgningsskemaet giver du samtidig AkademikerPension fuldmagt til at indhente lægeerklæringer og andet, der er nødvendige for at bedømme dit helbred. Dette gør behandlingen af din ansøgning lettere og forkorter ekspeditionstiden.

Hvis det vurderes, at din erhvervsevne vil være uafbrudt nedsat i mere end tre måneder inden for eget fag, starter vi udbetalingerne fra forsikringen. Vi kan dog tidligst starte dine udbetalinger, når du ikke længere modtager løn, eller din indtægt falder til minimum det halve.

Nedsat erhvervsevne og offentlige ydelser

Når du får nedsat din erhvervsevne, vil dine udbetalinger fra os ofte supplere en udbetaling fra det offentlige i form af sygedagpenge, ledighedsydelse eller førtidspension. Hvilken ydelse, du får, afhænger af, hvor du er i dit forløb for at få afklaret din evne til at arbejde.

Hvis du kommer i et jobafklaringsforløb eller et ressourceforløb, vil dine udbetalinger fra os dog blive modregnet krone for krone i udbetalingerne fra det offentlige. Det betyder, at du ikke vil modtage nogen udbetaling fra det offentlige.

Under et jobafklaringsforløb eller et ressourceforløb bliver dine udbetalinger fra os derfor forøget med op til 30 procent, så du har en indtægt, der svarer til 80 procent af din tidligere løn. Dette gælder dog kun, hvis du har vores nyeste pensionsordning, Alfa.

Får du tilkendt førtidspension vil dine udbetalinger fra os også blive modregnet i udbetalingerne fra det offentlige, men kun som en procentsats og ikke krone for krone. Dine udbetalinger fra os og det offentlige vil derfor stadig supplere hinanden.

Hvor meget du bliver modregnet i din førtidspension, afhænger ud over dine udbetalinger fra os også af, om du har en samlever/ægtefælle, og hvilken type indtægt de har. Hvis du vil vide mere om modregningsreglerne for førtidspension, kan du læse mere på borger.dk.

På grafikken herunder kan du se et eksempel på, hvordan dine udbetalinger kan se ud, hvis du får udbetalinger fra os samtidig med, at du modtager en offentlig ydelse.

Det med småt

Vil du vide mere om, hvordan forsikringerne i din pensionsordning dækker dig, kan du til enhver tid læse de gældende vilkår i det relevante regelsæt for din pensionsordning.

Søg rådgivning når du er i tvivl

Har du spørgsmål til dine forsikringer, kan du altid kontakte vores rådgivere.