Børnepension ved nedsat erhvervsevne er en tilvalgsforsikring, der bliver udbetalt hvert år til dine børn (herunder adoptivbørn) indtil de fylder 21 år, hvis din erhvervsevne bliver nedsat med mindst halvdelen inden for dit fag.

Hvor mange penge, dine børn kan få, afhænger af hvor høj en dækning, du har valgt.

Hvis du ikke har Alfa

Har du en af vores ældre pensionsordninger, skal du kontakte os, hvis du vil tilvælge nye forsikringer eller ændre dine nuværende forsikringer og deres dækninger.

Du kan dog altid se, hvordan du er forsikret på din personlige side.

Standarddækning og tilpasningsmuligheder

Børnepension ved nedsat erhvervsevne er ikke en del af standardpakken for din pensionsordning.

Har du vores nyeste pensionsordning Alfa, kan du tilvælge forsikringen og sikre dine børn under 21 år en årlig udbetaling, der svarer til frikortsgrænsen, hvis du får nedsat din erhvervsevne med mindst halvdelen inden for dit fag. Udbetalingerne stopper den dag, dine børn fylder 21 år.

Udbetalingerne er skattefri, så længe de er inden for frikortsgrænsen. Har dine børn anden indtægt, skal de være opmærksomme på, at de måske skal betale skat af deres udbetalinger fra os. I så fald betaler de indkomstskat, men ikke arbejdsmarkedsbidrag.

Du kan til enhver tid se og tilpasse dine forsikringer på din personlige side, hvis du har Alfa.

Udbetaling af forsikringen

Hvis det vurderes, at du har ret til udbetalinger fra din forsikring ved nedsat erhvervsevne, vil udbetalingerne til dine børn starte på samme tid, som dine egne udbetalinger starter.

Det med småt

Vil du vide mere om, hvordan forsikringerne i din pensionsordning dækker dig, kan du til enhver tid læse de gældende vilkår i det relevante regelsæt for din pensionsordning.

Søg rådgivning når du er i tvivl

Har du spørgsmål til dine forsikringer, kan du altid kontakte vores rådgivere.