Børnepension ved død er en tilvalgsforsikring, der bliver udbetalt hvert år til dine børn (herunder adoptivbørn), hvis du dør, inden de er fyldt 21 år.

Hvor mange penge, dine børn får, afhænger af hvor høj en dækning, du har valgt.

Hvis du ikke har Alfa

Har du en af vores ældre pensionsordninger, skal du kontakte os, hvis du vil tilvælge nye forsikringer eller ændre dine nuværende forsikringer og deres dækninger.

Du kan dog altid se, hvordan du er forsikret på din personlige side.

Standarddækning og tilpasningsmuligheder

Børnepension ved død er ikke en del af standardpakken for din pensionsordning.

Har du vores nyeste pensionsordning Alfa, kan du tilvælge forsikringen og sikre dine børn en årlig udbetaling, der enten svarer til frikortsgrænsen eller to gange frikortsgrænsen, hvis du dør, inden de er fyldt 21 år. Udbetalingerne stopper den dag, dine børn fylder 21 år.

Udbetalingerne er skattefri, så længe de er inden for frikortsgrænsen. Vælger du at dække dine børn med et beløb over frikortsgrænsen, skal de betale indkomstskat, men ikke arbejdsmarkedsbidrag, af det beløb, der overstiger frikortsgrænsen.

Har dine børn anden indtægt, skal de være opmærksomme på, at de måske skal betale skat af deres udbetalinger fra os. I så fald betaler de indkomstskat, men ikke arbejdsmarkedsbidrag.

Du kan til enhver tid se og tilpasse dine forsikringer på din personlige side, hvis du har Alfa.

Udbetaling af forsikringen

Hvis du dør, inden dine børn er fyldt 21 år, kan dine efterladte søge om udbetaling ved at kontakte os.

Det med småt

Vil du vide mere om, hvordan forsikringerne i din pensionsordning dækker dig, kan du til enhver tid læse de gældende vilkår i det relevante regelsæt for din pensionsordning.

Søg rådgivning når du er i tvivl

Har du spørgsmål til dine forsikringer, kan du altid kontakte vores rådgivere.