Formålet med at behandle dine personoplysninger

At sikre et godt samarbejde, opfylde lovgivningen, kontraktsforpligtelser, fx vidensudvekling, indkøb af produkter og tjenester samt betaling af ydelser.

Fsva. videoovervågning ved indgangspartier er formålet at sikre vores medarbejdere og adgange til vores lokaliteter mod tyveri og uberettiget adgang.

Hvilke oplysninger registreres?

Vi modtager din virksomheds bank-og kontooplysninger, adresser, CVR-numre, m.m. Hertil kommer så navn, e-mailadressr, telefonnummer på dig som kontaktperson i virksomheden, samt i visse tilfælde evt. paskopi og CV-oplysninger dig som kontaktperson, ud fra en konkret nødvendighedsvurdering.  

Fsva. videoovervågning ved indgangspartier opbevares videomateriale.

Hvor modtager vi personoplysninger fra?

Vi modtager kun de oplysninger du selv afgiver til os, eller som vi modtager fra din arbejdsgiver i forbindelse med vores samarbejde. 

Hvem deler vi personoplysninger med?

Vi deler ikke dine personlige oplysninger med nogen, men videomateriale kan blive overgivet til Politiet i kriminalitetsopklarende øjemed hvis nødvendigt.

Retsgrundlaget for behandling af personoplysninger

Behandlingen er nødvendig for at overholde en retlig forpligtelse, som påhviler os.

Du har afgivet dit samtykke til behandlingen af oplysningerne.

Behandlingen af din kontaktinformation er nødvendig for at vi som virksomhed kan forfølge en legitim interesse og opretholde kontakt og kommunikation.

Hvor længe gemmes personoplysningerne?

Vi opbevarer din kontaktinformation så længe du er ansat i den virksomhed vi har et samarbejde med.

Fsva. videomateriale fra overvågningskameraerne ved indgange til vores fysiske kontor på Smakkedalen 8, slettes videomateriale 14 dage efter optagelsen er sket.

Personoplysninger udenfor EU

Dine personoplysninger behandles som udgangspunkt i EU/EØS, og vi overfører ikke oplysningerne til lande udenfor EU/EØS. Som udgangspunkt tillader vi heller ikke at vores samarbejdspartnere (databehandlere) overfører personoplysninger udenfor EU/EØS, men der kan være enkelte databehandlere eller underdatabehandlere som er placeret uden for EU. I så fald vil de være placeret i sikre tredjelande, hvilket betyder, at de har samme beskyttelsesniveau som inden for EU. Ellers vil overførsel ske på baggrund af EU-Standard Contractual Clauses. Dette er tilfældet med databehandlere i UK og USA.

Dine rettigheder

Databeskyttelsesforordningen indeholder regler, som giver dig en række rettigheder over for dem, der behandler oplysninger om dig.

Reglerne har til formål at styrke din retsstilling ved blandt andet at skabe åbenhed omkring behandlingen af oplysninger og større opmærksomhed omkring dine rettigheder i forhold til behandlingen af dine personoplysninger.

Vi har procedurer og retningslinjer, der sikrer dine rettigheder i forbindelse med vores behandling af dine personoplysninger. Der kan dog være betingelser eller begrænsninger knyttet til brugen af dine rettigheder. Det er derfor ikke sikkert, at du fx har ret til at få slettet af dine oplysninger i det konkrete tilfælde. Det afhænger af de særlige omstændigheder for den pågældende situation.

Indledningsvist kan det oplyses, at AkademikerPension ikke benytter sig af automatiske afgørelser.

Du har ret til indsigt

Du har ret til at få indsigt i de personlige oplysninger, vi behandler om dig.

Ved at skrive til os kan du anmode om indsigt i de personlige oplysninger, vi har registreret om dig.

Du kan lette vores ekspeditionstid ved at angive, hvis det er specifikke oplysninger, du ønsker indsigt i.

Du har ret til at få rettet dine personoplysninger

Er der sket ændringer i dine kontaktoplysninger, kan du altid henvende dig til os for at få dem rettet.

Du har ret til at få slettet dine personoplysninger

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet dine personoplysninger inden tidspunktet for vores generelle sletning indtræffer. Vi har sletteprocedurer for alle personoplysninger, men ønsker du sletning inden det tidspunkt bedes du kontakte os. Det er muligt, at vi ikke kan efterkomme din anmodning, men i så fald vil det være fordi vi har en lovmæssig forpligtelse til at beholde oplysningerne længere.

Du har ret til begrænsning af vores behandling af personoplysninger

Du har, i særlige situationer, ret til at kræve, at vi suspenderer vores behandling af dine personoplysninger. Det gælder fx hvis du mener, at de oplysninger, vi har om dig, er forkerte, eller du har gjort indsigelse mod behandlingen. Kontakt os venligst, hvis du ønsker suspension af behandling af dine personoplysninger.

Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af personoplysninger

Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger i to tilfælde:

  • Hvis behandlingen er baseret på ”legitim interesse”, og der gør sig særlige forhold gældende for dig.
  • Hvis dine personoplysninger behandles med henblik på direkte markedsføring. Kontakt os venligst, hvis du vil udnytte din ret til at gøre indsigelse.

Du har ret til at få transmitteret dine oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde, ret til at modtage de personoplysninger du har afgivet til os i en struktureret og almindelig anvendt, maskinlæsbar format samt at få dem overført fra en dataansvarlig til en anden.

Du har ret til ikke at være genstand for en automatisk afgørelse, herunder profilering

AkademikerPension benytter sig ikke af automatiske afgørelser.

Du kan altid tilbagekalde et samtykke

Hvis du bliver bedt om at afgive dit samtykke vil det være frivilligt for dig at afgive det, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at henvende dig til os. Brug kontaktoplysningerne i denne Persondatapolitik.

Din tilbagetrækning af et samtykke, vil ikke påvirke den behandling, der blev gennemført, før du trak dit samtykke tilbage men være gældende fremadrettet.

Kontakt os venligst, hvis du ønsker at trække dit samtykke tilbage.

Klageadgange

Hvis du er utilfreds med vores behandling af dine personoplysninger, har du ret til at klage til:

Datatilsynet
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby

Du kan på datatilsynet.dk læse mere om, hvordan du klager og de betingelser, der gælder for din klage.

Inden du klager til Datatilsynet, opfordrer vi dig til at kontakte vores databeskyttelses-rådgiver (DPO) for at afklare eventuelle spørgsmål.

Kontaktoplysninger på vores DPO (Data Protection Officer):
Janni Ottogreen Sejrbo
dpo@akademikerpension.dk

Har du klaget til Datatilsynet, vil de holde dig orienteret om forløbet af sagen og resultatet af klagen.